Comisia Europeană a lansat în 3 iulie prima cerere de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare, unul dintre cele mai mari programe din lume, finanțat din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Prima cerere de propuneri oferă finanțare în valoare de 1 miliard Euro sub formă de granturi pentru proiecte de mare anvergură în domeniul tehnologiilor curate, pentru a le ajuta să depășească riscurile legate de comercializare. În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt încă gata pentru comercializare, se rezervă un buget separat de 8 milioane Euro pentru asistența destinată dezvoltării proiectelor.

Fondul pentru inovare este destinat finanţării proiectelor revoluţionare care vor ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi siderurgia, industria cimentului sau cea chimică. Susține de asemenea producția și stocarea de energie din surse regenerabile și va ajuta ca noile tehnologii să pătrundă rapid pe piaţă.

Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei.

Prima cerere de propuneri va oferi finanțare sub formă de granturi, adică subvenții, pentru proiecte de mare anvergură (minim 7.500.000 Euro). Fondul pentru inovare este deschis și proiectelor la scară mică, cu costuri totale de capital sub 7,5 milioane Euro, un prim apel pentru proiecte la scară mică urmând să fie lansat la sfârșitul anului 2020.

Solicitanții eligibili sunt entități private, entități publice sau organizații internaționale din toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Cererile pot fi depuse și de un consorțiu de persoane juridice care acționează împreună.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 29 octombrie 2020. Proiectele se pot depune prin intermediul portalului de finanțare și de licitație al UE, unde sunt disponibile mai multe detalii privind întreaga procedură. Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, potențialul lor de inovare, maturitatea financiară și tehnică, precum și potențialul de aplicare la scară largă și de rentabilitate.

Fondul pentru inovare va fi pus în aplicare de Agenția Executivă pentru Rețele și Inovare (INEA), în timp ce Banca Europeană de Investiții va acorda asistență pentru dezvoltarea de proiecte unor proiecte promițătoare care nu sunt gata de a fi puse pe deplin în aplicare.

Informații detaliate despre apelul de proiecte menționat sunt disponibile pe pagina web:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage

Pin It on Pinterest

Share This