UE are unul dintre cele mai deschise regimuri de investiții din lume, iar statele membre ale UE impun, în mod colectiv, cele mai puține restricții din lume în ceea ce privește investițiile străine directe (ISD).
În acest context, Comisia Europeană a prezentat joi, 14 septembrie, propuneri de creare a unui cadru european de examinare a investițiilor străine directe în Uniunea Europeană.

În paralel, Comisia va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiții străine directe în UE și va institui un grup de coordonare cu statele membre, pentru a contribui la identificarea preocupărilor și soluțiilor strategice comune în domeniul acestor investiții.

În discursul său anual privind starea Uniunii Europene, președintele Jean-Claude Juncker a subliniat: „Permiteți-mi să spun o dată pentru totdeauna: nu suntem naivi în ceea ce privește politica noastră de liber schimb. Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele strategice, și de aceea propunem un nou cadru al UE de examinare a investițiilor. În cazul în care o companie străină, de stat, dorește să achiziționeze un port european, o parte din infrastructura noastră energetică sau o firmă care produce tehnologii de apărare, ar trebui să poată efectua achiziția numai dacă există transparență, precum și în urma unui control și a unei dezbateri. Este o responsabilitate politică să știm ce se întâmplă în ograda proprie, astfel încât să ne putem proteja securitatea colectivă, dacă este necesar.”

Cadrul legal care să permită Europei să își păstreze interesele esențiale include:

  • un cadru european de examinare a investițiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranță sau de ordine publică;
  • un mecanism de cooperare între statele membre și Comisie, ce poate fi activat atunci când o anume investiție străină în unul sau mai multe state membre poate aduce atingere siguranței sau ordinii publice dintr-un alt stat membru;
  • o examinare efectuată de Comisia Europeană din considerente de siguranță sau de ordine publică pentru cazurile în care investițiile străine directe în statele membre pot afecta proiecte sau programe de interes pentru Uniune, cum ar fi cele din domeniul cercetării (Orizont 2020), din domeniul spațial (Galileo), al transporturilor (Rețele transeuropene de transport – TEN-T), energiei (TEN-E) și telecomunicațiilor.

În ceea ce privește deciziile privind investițiile străine directe, cadrul european va menține flexibilitatea necesară la nivel național. Statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce privește examinarea investițiilor.

Comisia Europeană a propus, în paralel, adoptarea imediată a două măsuri suplimentare:
(i) instituirea unui grup de coordonare privind investițiile străine directe;
(ii) efectuarea unei analize aprofundate a fluxurilor de investiții străine directe din UE, concentrându-se pe sectoare (energie, spațiu, transporturi) și active (tehnologii-cheie, infrastructură critică, date sensibile) strategice, al căror control poate suscita preocupări din punctul de vedere al siguranței sau al ordinii publice.

Propunerea de regulament are nevoie de aprobarea Parlamentului European și a statelor membre în cadrul Consiliului (procedură legislativă ordinară).

 

Fișă informativă care prezintă propunerea Comisiei: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf  
Propunere de regulament: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF  
Comunicare privind încurajarea investițiilor străine directe, asigurându-se totodată protejarea intereselor esențiale:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-494-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

Pin It on Pinterest

Share This