În anul 2016 urmează să se lanseze prioritatea de investiții 2.1 din Programul Operațional Regional (POR) care oferă microîntreprinderilor sume cuprinse între 25.000 si 200.000 de euro, fără ca acestea să aibă nevoie de cofinanțare proprie.

Finanțările se adresează firmelor cu maximum 9 angajați care au un istoric de funcționare de minimum 1 an. Firmele pot fi localizate fie în mediul rural, fie în mediu urban, dar investiția pentru care se solicită finanțare va fi localizată în mediul urban. Nu sunt acceptate în această schemă persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale.

Prin intermediul acestei priorități de investiție se finanțează construcția / modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii al microîntreprinderilor și dotare cu active corporale si necorporale.

Proiectul de ghid publicat spre consultare, ce include în anexă lista codurilor CAEN finanțate, este disponibil la adresa de internet:http://regio-adrcentru.ro/2-1-2-2-sprijinirea-crearii-si-extinderea-capacitatilor-avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management ce funcționează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională în calitate de Organisme Intermediare, iar la nivelul județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, aceste proiecte se derulează prin ADR Centru, structura gazdă a Centrului Europe Direct Regiunea Centru (http://www.adrcentru.ro/contact.aspx).

 

Pin It on Pinterest

Share This