Deputații europeni consideră că ar trebui să existe consecințe clare pentru statele membre care pun în pericol statul de drept. Eurodeputații solicită reducerea fondurilor UE pentru statele membre care încalcă statul de drept. 

Parlamentul a adoptat un nou proiect legislativ care acordă Comisiei Europene competența de a evalua dacă un stat membru nu respectă principiile statului de drept, nu abordează frauda fiscală și corupția și nici nu pune în aplicare corect bugetul UE. Această evaluare va fi făcută cu ajutorul unor experți independenți în domeniul dreptului constituțional și al afacerilor financiare.

După ce Parlamentul și Consiliul vor aproba măsurile, Comisia Europeană va putea, de exemplu, să reducă prefinanțarea și să suspende plățile în cazul unor deficiențe în gestionarea bugetului de către un stat membru. Noile norme vor intra în vigoare în cadrul viitorului buget pe termen lung al UE (CFM 2021-2027).

În cadrul unei dezbateri cu comisarul european pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger, mai mulți deputați europeni au subliniat necesitatea de a apăra statul de drept pentru a proteja democrația.

Eider Gardiazabal Rubial a declarat: „Aceasta nu este o Europă à la carte unde putem să ne menținem doar drepturile și nu obligațiile.”

Dumneaei a punctat că în cazul în care un stat dorește să adere la UE, trebuie să îndeplinească un set de criterii economice, politice, fiscale și juridice. De aceea procesul este lung. „Dar ce se întâmplă după ce aderi? Înseamnă că doar pentru că ai trecut testul, poți să faci ce îți dorești? Evident că nu. Acest test trebuie să fie continuu”, a adăugat Eider Gardiazabal Rubial.

Comisarul Günther Oettinger a precizat că va fi mai bine pentru UE în cadrul următorului CFM „deoarece vom avea un instrument pe care îl putem aplica pentru a proteja Europa, bugetul său și, prin urmare, cetățenii săi împotriva abuzurilor și fraudelor și oricărui tip de abatere de la regulile privind finanțarea”.

Dumnealui a adăugat: „Dacă există probleme cu utilizatorii, statele membre, regiunile și autoritățile locale, care trebuie soluționate, uneori ajung în instanță. În acest caz, în toate statele membre, trebuie să fim siguri că toate instanțele sunt imparțiale, că prevalează statul de drept și că judecățile imparțiale sunt garantate de judecătorii imparțiali.”

Președinta comisiei pentru control bugetar, Ingeborg Grässle, membră din grupul PPE, a evidențiat situațiile în care reprezentanții guvernului își folosesc poziția pentru a se îmbogăți pe ei înșiși, prietenii și rudele lor: „Ei primesc ilegal bani din partea UE și îi folosesc în mod ilegal. Noile măsuri ne vor permite să combatem aceste probleme.”

Fondurile pentru beneficiarii finali nu vor fi înghețate

În proiectul legislativ se menționează că, în cazul în care se ia o decizie, de exemplu, de suspendare a fondurilor pentru un program european, guvernul trebuie în continuare să pună în aplicare programul respectiv. Comisia ar trebui să încerce să se asigure că beneficiarii finali primesc încă fonduri.

Atât Iskra Mihaylova, președinta comisiei pentru dezvoltare regională și membră în grupul ALDE, cât și Petri Sarayamaa, subliniază necesitatea de a garanta că cercetătorii, organizațiile civice și cetățenii obișnuiți nu sunt afectați de tăierea sau înghețarea fondurilor.

Cu toate acestea, Ryszard Czarnecki, membru din grupul CRE, a spus că Europa trebuie protejată de cei care doresc să o distrugă. „Dar întrebarea este cine dorește să distrugă Europa? Cei care au declanșat valul de euroscepticism în statele membre sau cei care intervin în afacerile interne în statele membre?”

Ce urmează?

Parlamentul este pregătit să înceapă negocierile asupra variantei finale a regulamentului cu miniștrii UE. Deocamdată, aceștia nu și-au stabilit poziția pe acest proiect legislativ.

 

Sursa:

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190117STO23724/eurodeputatii-cer-sanctiuni-pentru-statele-membre-care-incalca-statul-de-drept

Pin It on Pinterest

Share This