La 27 octombrie a expirat termenul prevăzut pentru transpunerea în legislația națională de către statele membre a primului act legislativ al UE privind drepturile persoanelor suspectate în cadrul procedurilor penale. Actul respectiv al UE garantează cetățenilor care sunt arestați sau puși sub acuzare în cadrul unei proceduri penale dreptul la servicii de interpretare în propria lor limbă pe tot parcursul procedurilor penale, inclusiv atunci când beneficiază de consiliere juridică, precum și în fața oricărei instanțe din UE. Actul legislativ a fost propus de Comisia Europeană în 2010 (IP/10/249) și a fost adoptat de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri într-un timp record, de numai nouă luni. 

Directiva privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale garantează dreptul cetățenilor de a fi interogați, de a participa la audieri și de a beneficia de asistență juridică în propria lor limbă, în orice stadiu al unei proceduri penale și în fața oricărei instanțe din UE. Comisia a insistat asupra dreptului la traducere și interpretare în toate etapele procedurilor penale pentru a garanta respectarea pe deplin a standardelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a celor prevăzute de Carta drepturilor fundamentale.

Costurile de traducere și interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana suspectată. În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autoritățile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată în fața instanței într-o altă țară. Drept urmare, măsurile UE de combatere a infracționalității, precum mandatul european de arestare, ar putea să nu fie aplicate pe deplin.

Dreptul la traducere și interpretare a fost primul drept dintr-o serie de măsuri privind dreptul la un proces echitabil, care vizează stabilirea unor standarde comune la nivelul UE în ceea ce privește cauzele penale. Acestui act legislativ i-a urmat o a doua directivă privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată în 2012, precum și actul legislativ privind dreptul de a avea acces la un avocat, adoptat în 2013. Comisia va continua acțiunile din foaia de parcurs în acest domeniu al justiției, estimându-se că până la sfârșitul anului 2013 va formula propuneri pentru un alt set de drepturi la un proces echitabil pentru cetățeni.

Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Directiva privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:ro:PDF

Pin It on Pinterest

Share This