Dialogul UE cu Tinerii (DUET) reprezintă un obiectiv important al Strategiei Uniunii Europene pentru tineret (SUET), 2019-2027, și, totodată, un instrument esențial de participare a tinerilor, propunând susținerea unui dialog direct între factorii de decizie și tineri, consultarea și participarea tinerilor la luarea deciziilor, centrat, mai ales, pe aspectele relevante care îi preocupă pe aceștia.

Dialogul urmărește încurajarea participării egale a tinerilor la viața democratică, includerea diverselor puncte de vedere, consolidarea competențelor cetățenești și a sentimentului de apartenență la societate și la Uniunea Europeană, asigurarea deschiderii către toți tinerii pentru a contribui semnificativ la elaborarea politicilor de tineret la nivel local, regional, național și european.

Dialogul UE cu Tinerii este implementat la nivel de România de Grupul Naţional de Lucru (GNL), alcătuit din Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și reprezentanţi relevanți ai unor organizaţii neguvernamentale de tineret – Consiliul Tineretului din România (CTR), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația Forumul Tinerilor din România (FTR), Uniunea Studenților din România (USR), Organizația de tineret – Blocul Național Sindical (OT- BNS), Federația YMCA România.

 

Pentru a fi mereu informați cu privire la activitățile Grupului Naţional de Lucru, vă invităm să vă înscrieți pe pagina de facebook dedicată tineREȚELEI:

https://www.facebook.com/groups/127039594579263.

 

Totodată, vă prezentăm câteva dintre următoarele activități, la care puteți participa:

  • Cursul pentru instruirea membrilor tineRETEA

Membrii rețelei vor putea participa la un curs de Lucrător de tineret, unde își vor însuși metode de învățare nonformală și vor dobândi abilități legate de analizarea nevoilor unui tânăr, comunicare și lucrul în echipă, consultarea tinerilor, gândire critică și luare a deciziilor, conducerea unui proces de învățare și multe altele. Iar membrii actuali ai rețelei, care au parcurs deja acest curs, vor avea posibilitatea de a susține un curs de Human Rights, care include elemente privind participarea activă și combaterea discursului instigator la ură.

  • Consultarea tinerilor în cadrul Ciclului VIII DUET

Membrii rețelei vor facilita consultări la nivel local pe tema actualului ciclu de dialog cu tinerii ”Europa pentru Tineri – Tinerii pentru Europa: Spațiu pentru Democrație și Participare”.

  • Consultarea tinerilor privind Strategia Națională de Dialog cu Tinerii

Membrii rețelei vor facilita consultarea și implicarea tinerilor pentru elaborarea unei strategii pentru dialogul cu tinerii care, credem noi, a devenit extrem de necesară, care să pună ”jaloanele” unor procese și mecanisme consultative reale, consistente și relevante pentru fundamentarea politicilor de tineret și participarea tinerilor la luarea deciziilor care îi privesc nemijlocit.

În funcție de evoluția contextului actual, activitățile proiectului se vor desfășura online sau offline, începând cu luna iulie/august și terminând în noiembrie/decembrie 2020.

Pin It on Pinterest

Share This