Referitor la discursul despre “Starea Uniunii Europene” 2016, susținut de către președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în plenul Parlamentului European, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat următoarele:

„În discursul său despre “Starea Uniunii Europene” 2016, președintele Juncker a descris Europa ca un simbol al păcii și solidarității, o Europă responsabilă care își protejează și mobilizează cetățenii, conservă modul nostru de viața și ne apară, atât pe plan intern, cât și extern.

Așa cum a declarat președintele Comisiei Europene, ”bugetul nostru european este dovada vie a solidarității financiare”, iar evaluarea intermediară curentă a cadrului financiar multianual 2014-2020 reprezintă încă o mărturie a eforturilor noastre de a orienta bugetul către o creștere economică inteligentă si incluzivă. Fondurile europene structurale și de investiții se află în centrul acestor eforturi.

Mobilizarea cetățenilor noștri înseamnă și să le oferim oportunitatea de a-și valorifica talentele și a-și transforma ideile în proiecte de calitate. Așa cum a spus și președintele, “Europa trebuie să investească puternic în tinerii săi, în cei care caută un loc de muncă și în firmele sale nou-create”. De aceea, propunem dublarea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), precum și a capacității sale financiare, cu scopul de a mobiliza 630 de miliarde de euro până în 2022.

Fondurile europene structurale și de investiții (ESI) pot ajuta la îndeplinirea acestui obiectiv. Combinarea fondurilor ESI cu cele din FEIS poate contribui la aducerea Planului de investiţii în regiuni sau sectoare unde a avut o utilizare destul de limitată până în prezent. De aceea, ne propunem să facem această combinare mai ușoară, cu noi dispoziţii în regulamentul fondurilor ESI şi cu mai multe stimulente pentru statele membre în vederea utilizării instrumentelor financiare și a Inițiativei pentru IMM-uri.

Nu în ultimul rând, pentru a simplifica viața IMM-urilor și a firmelor nou-create, propunem reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii de fonduri prin simplificarea procedurilor și mecanismelor de control. Grupul la Nivel Înalt pentru Simplificare, pe care l-am creat, va veni cu mai multe propuneri, menite să contribuie la reflecția noastră asupra cadrului post-2020.

Așa cum a spus președintele Juncker, următoarele douăsprezece luni sunt decisive dacă vrem să întărim Uniunea noastră. Trebuie să ne asigurăm că fondurile ESI, unele dintre principalele mijloace de investiții ale UE, îndeplinesc rapid și eficient obiectivele noastre comune de creștere economică, creare de locuri de muncă și incluziune.”

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This