Protecţia consumatorilor, a intereselor şi a siguranţei lor reprezintă o parte esenţială a obiectivului general al UE de a ameliora calitatea vieţii celor 500 de milioane de cetățeni. Vă invităm să cunoaşteţi drepturile dumneavoastră în calitate de consumator euroopean, pentru a putea beneficia de ele. De asemenea, vă invităm să vă expuneți opinia în cadrul consultării publice lansată de Comisia Europeană pe tema protecției consumatorilor la nivel transfrontalier.

Cumpăraţi orice doriţi, oriunde doriţi
Puteţi să faceţi cumpărături oriunde în UE şi să aduceţi acasă produsele cumpărate fără a plăti taxe vamale sau o taxă pe valoare adăugată suplimentară. Această prevedere se aplică şi în cazul în care comandaţi bunuri prin internet, poştă sau telefon.

În cazul în care nu funcţionează, returnaţi-l 
În cazul în care articolul pe care l-aţi cumpărat nu arată sau nu funcţionează aşa cum i s-a făcut publicitate sau în cazul în care nu este satisfăcător, aveţi dreptul de a vi se înlocui articolul gratis sau de a vi se returna banii în cazul în care înlocuirea nu a fost efectuată într-un timp rezonabil. Toate bunurile de consum vândute în UE beneficiază de o garanţie minimă de doi ani.

Există norme speciale aplicabile cumpărăturilor on-line, prin telefon sau prin intermediul programelor TV. Pentru că nu puteți atinge și încerca ceea ce cumpăraţi online, beneficiaţi de câteva drepturi în plus. Dacă nu sunteţi mulțumit cu ce aţi cumpărat, aveţi dreptul să returnaţi produsul în zece zile lucrătoare, din momentul livrării și să vă primiţi banii înapoi, fără să fiţi nevoit să explicaţi de ce v-aţi răzgândit și fără să fiţi obligat la penalități. Singurele costuri care pot cădea în sarcina dumneavoastră sunt cheltuielile directe de returnare a produsului.

Standarde înalte pentru siguranţa alimentelor şi a bunurilor de consum
Regulile UE în ceea ce priveşte siguranţa produselor stipulează că producătorii şi distribuitorii au responsabilitatea de a plasa pe piaţă numai produse sigure. În plus, în cazul în care se descoperă produse defectuoase, se iau foarte repede măsuri de protecţie. În cazul în care într-o ţară este depistat un produs periculos, celelalte ţări ale UE sunt informate despre respectivul produs printr-un sistem de avertizare rapidă denumit „RAPEX”.
Problemele cu comercianţi aflaţi în alte ţări ale UE?
În cazurile transfrontaliere puteţi recurge la Reţeaua Centrelor Europene pentru Consumatori (ECC-Net), care vă poate informa cu privire la drepturile dumneavoastră şi vă poate ajuta să rezolvaţi problemele cu comercianţi aflaţi în alte ţări ale UE. Detalii şi date de contact ale Centrului European al Consumatorilor din România se găsesc la adresa de internet: http://www.eccromania.ro/.

Consultare publică: Revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului
Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) pune în legătură autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin intermediul unei rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației. De la intrarea în vigoare în 2007 a Regulamentului CPC, o autoritate națională din țara UE în care se aduce atingere intereselor consumatorului poate apela la omologul său din statul membru în care se află sediul comerciantului, solicitând măsuri care să pună capăt încălcării. Comisia Europeană a inițiat o consultare cu consumatorii, organizațiile de protecție a consumatorilor și mediul de afaceri pentru a identifica cele mai bune modalități de consolidare a protecției consumatorilor la nivel transfrontalier. Consultarea este deschisă până la 31 ianuarie 2014 și este accesibilă on-line la adresa:


http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consumer_protection_cooperation_regulation_201310_ro.htm

Dacă doriți să aflați mai multe despre toate categoriile de drepturi de care beneficiați în calitate de cetățean european vă invităm să accesați pagina de internet a Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru www.europedirect-adrcentru.ro sau să contactaţi echipa Centrului la tel 0358403121 sau la adresa de e-mail europedirect@adrcentru.ro.

Pin It on Pinterest

Share This