Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat în dezbatere publică, în 1 martie 2017, Cartea albă privind viitorul Europei, reprezentând contribuția Comisiei Europene la Summit-ul de la Roma din 25 martie 2017, când vom sărbători cea de-a 60-a aniversare a Uniunii Europene.

Cartea albă stabilește principalele provocări și oportunități pentru Europa în deceniul următor, oferind totodată cinci scenarii posibile pentru modul în care Uniunea Europeană formată din 27 de state membre ar putea evolua până în anul 2025, în funcție de modul în care Europa va alege să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm:
Scenariul 1: Continuând pe același drum
Scenariul 2: Accent exclusiv pe piața unică
Scenariul 3: Cei care doresc mai mult realizează mai mult
Scenariul 4: Mai puțin, dar mai eficient
Scenariul 5: Mult mai mult, împreună
Comisia Europeana, alături de Parlamentul European și de statele membre interesate, va găzdui o serie de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în orașele și în regiunile Europei. România are această oportunitate extraordinară de a fi implicată, pentru prima dată în istoria ei de stat membru UE, în acest proces al reformării Uniunii Europene cu 27 de state membre. Iar pentru a ne implica trebuie să cunoaștem fiecare opțiune în parte. Viitorul Europei este în mâinile noastre.
Primele concluzii vor fi trase cu ocazia Consiliului European din decembrie 2017. Astfel se va putea decide asupra acțiunilor ulterioare, care să fie întreprinse în timp util pentru alegerile parlamentare europene din iunie 2019.

Scenariul 5: Mult mai mult, împreună
În acest scenariu în care există consens în ceea ce privește faptul că nici UE-27 în forma actuală, nici țările europene pe cont propriu nu sunt suficient de bine pregătite pentru a face față provocărilor curente, statele membre decid să pună în comun competențe, resurse și procese decizionale în toate domeniile.

Prin urmare, cooperarea între toate statele membre este aprofundată mai mult ca niciodată în toate domeniile. Similar, zona euro este consolidată, plecând de la premisa clară că ceea ce este benefic pentru țările care utilizează moneda comună este, de asemenea, benefic pentru toți. Deciziile sunt convenite mai rapid la nivel european și sunt puse în aplicare cu celeritate.

Ce înseamnă aceasta până în 2025?

Pe scena internațională, Europa își exprimă punctul de vedere și acționează concertat în schimburile comerciale și este reprezentată de un singur loc în cele mai multe foruri internaționale. Parlamentul European are ultimul cuvânt în ceea ce privește acordurile comerciale internaționale. Apărarea și securitatea sunt prioritare. În deplină complementaritate cu NATO, se creează o Uniune Europeană a Apărării. Cooperarea în domeniul securității este rutină. UE-27 este în continuare principalul promotor al combaterii schimbărilor climatice și își consolidează calitatea de cel mai mare donator din lume de ajutoare umanitare și de ajutoare pentru dezvoltare.
Politica externă amplă a UE îi permite acesteia să își consolideze abordarea comună în materie de migrație. Parteneriatele mai strânse și investițiile sporite în vecinătatea Europei și dincolo de aceasta contribuie la crearea de oportunități economice, la gestionarea migrației legale și la combaterea canalelor neregulamentare.

În cadrul UE-27, se pune un accent puternic pe finalizarea pieței unice în domeniul energiei, al sectorului digital și al serviciilor și se dă dovadă de hotărâre în acest sens. Datorită investițiilor comune în inovare și cercetare, apar mai multe „Silicon Valley” europene pentru a găzdui organizații de capital de risc, întreprinderi nou-înființate, mari întreprinderi și centre de cercetare. Piețele de capital sunt pe deplin integrate și contribuie la mobilizarea finanțării pentru IMM-uri și proiecte majore de infrastructură în întreaga UE.

Între statele din zona euro, dar și între acele state membre care doresc să se alăture, există o coordonare în materie fiscală, socială și de impozitare mult mai bună, precum și o supraveghere la nivel european a serviciilor financiare. Se pune la dispoziție sprijin financiar suplimentar din partea UE pentru stimularea dezvoltării economice și pentru a răspunde la șocurile la nivel regional, sectorial și național.

Avantaje și dezavantaje

Procesul decizional de la nivelul UE este mult mai rapid. Cetățenii au mai multe drepturi derivate direct din legislația UE. Există însă riscul înstrăinării acelor părți ale societății care consideră că UE nu are legitimitate sau că UE a preluat prea multe competențe de la autoritățile naționale.

Să ne imaginăm cum ar fi dacă …
• Se continuă în mod activ încheierea de acorduri comerciale. Acestea sunt inițiate, negociate și ratificate rapid de către UE în numele celor 27 de state membre ale sale.
• Europenii conduc automobile conectate fără probleme în întreaga Europă datorită normelor comune la nivelul UE și activității unei agenții a UE de aplicare a normelor.
• Europenii care doresc să își exprime punctul de vedere privind un proiect propus de turbine eoliene care este finanțat de UE în zona lor locală întâmpină dificultăți în a identifica autoritatea europeană responsabilă.
• Cetățenii care călătoresc în străinătate beneficiază de protecție și de asistență consulară din partea ambasadelor UE, care au înlocuit ambasadele naționale în unele părți ale lumii. Cetățenii din afara UE care doresc să călătorească în Europa pot să prelucreze cererile de viză prin intermediul aceleiași rețele.
• Mecanismul european de stabilitate devine Fondul Monetar European. Acesta se supune controlului Parlamentului European și îi sunt conferite noi responsabilități, astfel încât să sprijine Banca Europeană de Investiții în atragerea de finanțare pentru a treia generație a „Planului Juncker”, pentru a stimula investițiile în întreaga Europă.

Cele cinci scenarii expuse în cartea albă vor contribui la orientarea dezbaterii privind viitorul Europei. Acestea oferă o serie de imagini ale modului în care ar putea arăta Uniunea în 2025. Există numeroase suprapuneri între scenarii și, prin urmare, nu se exclud reciproc și nici nu sunt exhaustive. Rezultatul final va arăta fără îndoială diferit de modul în care sunt prezentate aici aceste scenarii. UE-27 va decide în comun asupra combinației de caracteristici preluate din cele cinci scenarii pe care o consideră cea mai în măsură să o ajute să ducă proiectul nostru mai departe, în interesul cetățenilor europeni.

Pin It on Pinterest

Share This