Vă invităm să participați la o consultare publică lansată de Comisia Europeană pe tema renovării clădirilor. Intitulată „Renovation Wave” această inițiativă este o prioritate a Pactului Ecologic European și a planului de recuperare pentru UE și are ca scop creșterea ratei de renovare și a calității acesteia pentru toate clădirile publice și private din Uniune, îmbunătățind eficiența energetică a fondului imobiliar european.

Statisticile arată că, la nivel european, clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și pentru peste 36% din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, pe lângă scăderea consumului de energie și reducerea emisiilor de GES, un parc imobiliar mai eficient din punct de vedere energetic contribuie la creșterea nivelului de siguranță al clădirilor, îmbunătățirea calității vieții oamenilor și la crearea de locuri de muncă, cu beneficii importante asupra economiilor locale.

Consultarea se va desfășura până în 9 iulie 2020, iar feedbackul primit va contribui în mod direct la propunerile ce urmează să fie prezentate de Comisie după sfârșitul verii. Toate persoanele interesate pot răspunde prin completarea chestionarului disponibil aici https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector/public-consultation

Chestionarul este disponibil în limbile engleză, franceză și germană, însă poate fi completat în oricare din limbile oficiale ale UE, inclusiv în limba română. Pentru completarea chestionarului este necesară crearea unui cont de acces ECAS accesând https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi și selectând domeniul „Extern”.

Vă rugăm ca după completarea chestionarului, să salvați o copie a acestuia în format .pdf și să ne-o transmiteți la adresa de email: programe@adrcentru.ro. Răspunsurile dumneavoastră ne vor sprijini în elaborarea viitoarelor documente de programare și în creionarea instrumentelor dedicate sprijinirii acțiunilor privind renovarea clădirilor din Regiunea Centru.

Pentru alte informații sau date suplimentare vă rugăm să ne contactați. Persoane de contact: Gabriela Țârău, e-mail: gabriela.tarau@adrcentru.ro sau Monica Jorj monica.jorj@adrcentru.ro.

Pin It on Pinterest

Share This