Comisia Europeană a prezentat marți, 19 aprilie, un set de măsuri pentru sectorul industrial, IMM-uri, cercetători și autorități publice din Europa, astfel încât acestea să valorifice la maximum noile tehnologii. Acest set de inițiative constituie primul pachet referitor la industrie din cadrul Strategiei privind piața digitală și a fost anunțat de președintele Juncker la Paris, în luna octombrie 2015. Strategia privind piața unică digitală include 16 inițiative care urmează să fie prezentate până la sfârșitul acestui an.

Măsurile prezentate sunt menite să sprijine și să conecteze inițiativele naționale de digitalizarea industriei și serviciilor conexe în toate sectoarele și să stimuleze investițiile prin intermediul parteneriatelor strategice și al rețelelor. De asemenea, au rolul de a accelera elaborarea unor standarde comune în domenii prioritare, cum ar fi rețelele de comunicații 5G sau securitatea cibernetică, cât și modernizarea serviciilor publice.

Referitor la măsurile prezentate, domnul Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Revoluția industrială a vremurilor noastre este digitală. Avem nevoie de scara potrivită pentru a valorifica întregul potențial al tehnologiilor, cum ar fi cloud computingul, activitatea științifică bazată pe date și internetul obiectelor. Deoarece întreprinderile urmăresc să se dezvolte la nivelul întregii piețe unice, serviciile publice online ar trebui, de asemenea, să răspundă nevoilor actuale: să fie digitale, deschise și transfrontaliere începând cu momentul conceperii. UE este scara potrivită pentru vremurile digitale.”

 

Digitalizarea industriei

Oportunitățile digitale trebuie să fie pe deplin valorificate de către întreprinderile europene din toate domeniile de activitate și de toate dimensiunile, pentru ca acestea să devină competitive la nivel mondial. Sectoarele tradiționale, cum ar fi construcțiile, industria agroalimentară, industria textilă sau metalurgia, dar și IMM-urile au rămas în urmă în ceea ce privește transformarea lor digitală. Conform unor studii, în următorii cinci ani vor fi obținute venituri suplimentare de peste 110 miliarde de euro pentru industrie, prin digitizarea produselor și a serviciilor.

În cadrul acestei abordări, Comisia:

  • va contribui la coordonarea inițiativelor naționale și regionale privind digitalizarea industriei prin menținerea unui dialog permanent la nivelul întregii UE cu toți actorii implicați;
  • va investi 500 de milioane EUR într-o rețea a platformelor de inovare digitală la nivelul întregii UE (centre de excelență în domeniul tehnologiei) în care întreprinderile pot să beneficieze de consiliere și să testeze inovațiile digitale;
  • va adopta o legislație adaptată exigențelor viitoare care va susține libera circulație a datelor și va clarifica dreptul de proprietate asupra datelor generate de senzori și de dispozitivele inteligente;
  • va prezenta o agendă a UE pentru competențe care va contribui la dobândirea de către cetățeni a aptitudinilor de care aceștia au nevoie pentru locurile de muncă în era digitală.

În ansamblu, planurile prezentate ar trebui să mobilizeze peste 50 de miliarde euro pentru investiții publice și private care să sprijine digitalizarea industriei.

 

Stimularea inovării digitale

Pe piața unică digitală, miliarde de dispozitive conectate, printre care se numără telefoanele, calculatoarele și senzorii, ar trebui să comunice în condiții de siguranță, indiferent de producătorul, detaliile tehnice sau țara de origine a acestora. Din acest motiv, dispozitivele respective au nevoie de o limbă comună: standardele.

Pentru a accelera procesul de stabilire a standardelor, Comisia Europeană a propus măsuri concrete, prin axarea pe cinci domenii prioritare (5G, cloud computingul, internetul obiectelor, tehnologiile datelor și securitatea cibernetică), cât și cofinanțarea testării și a experimentării tehnologiilor pentru a accelera stabilirea standardelor. Acest lucru va asigura elaborarea în timp util a standardelor pentru a stimula inovarea și creșterea întreprinderilor.

 

Servicii publice digitale

În momentul de față, cetățenii și întreprinderile nu valorifică încă pe deplin serviciile publice. Planul de acțiune privind guvernarea electronică va moderniza serviciile publice digitale și va transforma Europa într-un loc mai atrăgător pentru a trăi, a munci și a investi.

De acces, Comisia a prezentat 20 de măsuri care urmează să fie lansate până la sfârșitul anului 2017. Astfel, va fi instituit un portal digital unic și toate registrele comerțului și registrele de insolvență și le va conecta la portalul e-justiție care va deveni un ghișeu unic. Se va institui un proiect-pilot la care vor participa administrațiile care aplică principiul „doar o singură dată” pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Aceasta înseamnă că întreprinderile vor trebui să furnizeze documente autorităților publice doar într-un singur stat membru al UE, chiar dacă își desfășoară activitatea și în alte state membre ale UE.

Statele membre vor fi ajutate să dezvolte servicii de e-sănătate transfrontaliere, cum ar fi prescripțiile electronice și dosarele pacienților. De asemenea, se va accelera tranziția la achizițiile publice electronice, la semnăturile electronice și la punerea în aplicare a principiului „doar o singură dată” în domeniul achizițiilor publice.

 

Informații suplimentare privind setul de măsuri pentru digitalizarea industriei europene se găsesc accesând link-ul: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1409_en.htm.

Pin It on Pinterest

Share This