Comisia Europeană a prezentat joi, 7 aprilie, un plan de acțiune privind reforma TVA, acest plan constituind primul pas către crearea în UE a unui spațiu unic pentru TVA, capabil să combată frauda, să sprijine întreprinderile și să contribuie la buna funcționare a economiei digitale și a comerțului electronic.

 
Este necesară o actualizare urgentă a actualelor norme în materie de TVA, pentru ca acestea să sprijine mai eficient piața unică, să faciliteze comerțul transfrontalier și să țină pasul cu economia digitală și mobilă actuală.
 
Planul de acțiune are în vedere, printre altele:
•elaborarea unor principii-cheie pentru un viitor sistem european unic de TVA;
•măsuri pe termen scurt vizând combaterea fraudei în domeniu;
•actualizarea cadrului privind cotele de TVA și definirea de opțiuni care să permită un grad mai mare de flexibilitate statelor membre în stabilirea acestora;
•planuri de simplificare a normelor în materie de TVA pentru comerțul electronic și pentru IMM-uri.
 
Vicepreședintele pentru moneda euro și dialogul social, Valdis Dombrovskis, a declarat: „Inițiem astăzi un dialog cu Parlamentul European și cu statele membre cu scopul de a crea în UE un sistem de TVA mai simplu și mai puțin vulnerabil la fraudă. În fiecare an, costul fraudei transfrontaliere în domeniul TVA pentru statele membre și contribuabili se ridică la aproximativ 50 de miliarde euro. În același timp, întreprinderile mici se confruntă cu o sarcină administrativă importantă, iar inovarea tehnică generează noi provocări pentru încasarea TVA. Comisia a propus deja măsuri clare pentru combaterea evaziunii fiscale a întreprinderilor și va continua, cu aceeași hotărâre, lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.”
 
 
Elemente principale
 
În principal,  elementele planului de acțiune privind reforma TVA vor viza:
 
a. Un viitor sistem definitiv de TVA în UE pentru comerțul transfrontalier, vizând reducerea posibilităților de fraudă, urmând a fi prezentată, în 2017, o propunere de instituire a unor norme definitive privind un spațiu unic european pentru TVA.
 
b. Măsuri imediate de combatere a fraudei în domeniul TVA în temeiul normelor actuale, estimările arătând că viitorul sistem ar putea reduce frauda transfrontalieră cu aproximativ 40 de miliarde euro pe an. În acest sens, Comisia va propune măsuri de consolidare a instrumentelor utilizate în prezent de statele membre pentru a face schimb de informații privind frauda în domeniul TVA, mecanismele de fraudă și bunele practici în domeniu
 
c. Mai multă autonomie acordată statelor membre pentru a-și alege propria politică în materie de cote, Comisia intenționând să modernizeze cadrul privind cotele și să acorde statelor membre mai multă flexibilitate în viitor. Astfel, sunt propuse două opțiuni: menținerea cotei standard minime de 15 % și revizuirea periodică a listei de bunuri și servicii care pot beneficia de cote reduse, pe baza informațiilor transmise de statele membre sau desființarea listei de bunuri și servicii care pot beneficia de cote reduse.
 
d. Sprijin pentru comerțul electronic și pentru IMM-uri, Comisia urmând a prezenta, până la sfârșitul anului 2016, o propunere legislativă privind modernizarea și simplificarea TVA-ului pentru comerțul electronic transfrontalier, ca partea a Strategiei privind piața unică digitală. 
 
 
Context
 
Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. Creat inițial pentru a desființa impozitele pe cifra de afaceri, care denaturau concurența și împiedicau libera circulație a mărfurilor, precum și pentru a elimina controalele și formalitățile fiscale la frontierele interne, acest sistem a devenit o sursă de venit esențială, mobilizând, în anul 2014, aproximativ 1.000 de miliarde euro, adică 7% din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. Este vorba despre impozitul pe consum, una dintre formele de impozitare cele mai favorabile creșterii.
 
Însă sistemul de TVA nu a reușit să țină pasul cu provocările economiei globalizate, digitale și mobile de astăzi. Actualul sistem de TVA, conceput ca sistem de tranziție, este fragmentat, complex pentru întreprinderile tot mai numeroase care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier și permite comiterea de fraude: tranzacțiile interne și transfrontaliere sunt tratate diferit, iar bunurile și serviciile pot fi achiziționate fără TVA în cadrul pieței unice. De exemplu, în anul 2013, deficitul de încasare a TVA-ului, adică diferența dintre veniturile din TVA preconizate și TVA-ul încasat efectiv în statele membre, a fost de aproximativ 170 de miliarde euro. Potrivit estimărilor, numai fraudele transfrontaliere, luate individual, cauzează pierderi de venituri din TVA în valoare de aproximativ 50 de miliarde euro pe an în Uniunea Europeană.
 
De aceea, Comisia Europeană a insistat în mod sistematic pentru reformarea sistemului de TVA, luând în considerare opiniile formulate de Parlamentul European și de Consiliu, ambele instituții fiind de acord că orice viitor sistem de TVA ar trebui să se bazeze pe principiul locului de destinație, adică al locului în care sunt consumate bunurile sau serviciile.
 
 
Etapele următoare
 
Comisia Europeană va solicita Parlamentului European și Consiliului, cu sprijinul Comitetului Economic și Social European, să furnizeze orientări politice clare cu privire la opțiunile prezentate în acest plan de acțiune și să confirme sprijinul acordat reformelor stabilite în comunicare, iar în anii viitori (2016 și 2017) va prezenta propuneri referitoare la toate aspectele discutate.
 
 
Mai multe informații referitoare la planul de acțiune privind TVA-ul se pot obține accesând link-ul: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_ro.htm. 
 

Pin It on Pinterest

Share This