Comisia Europeană a prezentat, pe 25 februarie 2015, strategia privind realizarea unei veritabile Uniuni energetice europene. Cetățenii și companiile din România și Uniunea Europeană au nevoie de o gamă variată de opțiuni în domeniul energetic și de prețuri accesibile. Energia ar trebui să fie sigură și durabilă, să respecte mediul înconjurător, iar întreg sectorul energetic ar trebui să fie caracterizat de un nivel mai ridicat de concurență și libertate de alegere pentru consumatori.

Uniunea energetică este caracterizată de:

• Solidaritate: reducerea dependenței de furnizori unici și folosirea la maximum a energiei furnizate de statele vecine, însoțită de creșterea transparenței în ceea ce privește acordurile încheiate cu țările terțe;
• Fluxuri de energie echivalente unei a cincea libertăți: trecerea liberă a fluxului energetic peste frontiere, redefinirea pieței energiei electrice, revizuirea dramatică a intervențiilor statului pe piața internă și eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului;
• Eficiența energetică pe primul loc: redefinirea ei fundamentală și considerarea acesteia ca sursă de energie în sine;
• Tranziția către o societate durabilă cu emisii reduse de carbon: garantarea faptului că energia produsă local poate fi absorbită cu ușurință și cu eficacitate în rețea, precum și dezvoltarea următoarei generații de tehnologii.

Măsurile propuse de către Comisia Europeană sunt prezentate pe larg în

• strategia-cadru pentru o Uniune energetică robustă, care stabilește obiectivele și etapele detaliate pe care Comisia Juncker le va întreprinde pentru atingerea acestora.
• comunicarea privind interconectarea, axată pe măsurile necesare atingerii obiectivului ca cel puțin 10% din capacitatea de producție de energie electrică a unui stat membru să poată depăși frontierele până în 2020.
• comunicarea ce stabilește viziunea pentru un acord global privind clima transparent, dinamic și obligatoriu din punct de vedere juridic, care va fi discutat la Paris în luna decembrie 2015.

Acestea pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
Întrebări și răspunsuri pe această temă sunt disponibile la adresa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4487_en.htm

Pin It on Pinterest

Share This