Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate Croației [INFR (2022) 2164], Ungariei [INFR (2022) 2165] și României [INFR (2022) 2166] pentru nerespectarea obligațiilor de raportare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice. În special, Comisia invită Croația să prezinte un raport complet cu privire la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul platformei electronice dedicate.

De asemenea, Comisia solicită Ungariei și României să prezinte rapoarte exhaustive cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020 în materie de eficiență energetică. Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice stabilește cerința ca statele membre să prezinte Comisiei, până la 30 aprilie 2022, un raport cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor de eficiență energetică pentru 2020, stabilite în Directiva 2012/27/UERO••• privind eficiența energetică. Regulamentul privind guvernanța mai prevedea ca, până la același termen, statele membre să raporteze în legătură cu obiectivele lor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2020, astfel cum se prevede în Directiva 2009/28/CERO••• privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere celor trei state membre. Până în prezent, în pofida progreselor parțiale, acestea nu au prezentat rapoarte complete, astfel cum se prevede în regulament. Aceste state membre au acum la dispoziție două luni pentru a remedia situația și pentru a se conforma pe deplin obligațiilor de raportare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Pentru mai multe detalii accesați acest link: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/energia-regenerabila-si-eficienta-energetica-comisia-indeamna-insistent-romania-ungaria-si-croatia-2023-07-14_ro

Pin It on Pinterest

Share This