Dacă sunteți în căutarea unor modalități de a vă spori relația cu media locală, permiteți-ne să vă îndreptăm către un proiect pilot de 2 milioane EURO numit „Media locală pentru democrație”. Mass-media locală va putea să dezvolte ediții digitale, să le îmbunătățească distribuția sau să își analizeze audiențele. Aceștia vor primi granturi pentru inovare de 40.000 EURO în medie și, pe lângă asta, formare pentru a-și îmbunătăți impactul social și sustenabilitatea financiară.

Proiectul „Mass-media locală pentru democrație” va începe în februarie 2023 și va fi coordonat de Federația Europeană a Jurnaliștilor, în cadrul unui consorțiu cu International Media Support, Journalismfund.eu și Institutul Universitar European – Centrul pentru pluralism și libertate în mass-media (EUI-CMPF).

Propunerea a fost selectată ca răspuns la o cerere de propuneri a Comisiei pentru o mai bună înțelegere a fenomenului paneuropean al deșerturilor de știri și pentru a spori reziliența peisajelor mass-media locale și regionale, având în vedere contribuția lor esențială la democrația locală, la coeziunea socială și la participarea civică.

Proiectul, care va dura 18 luni, va consta în două activități.

Prima activitate este o analiză a fenomenului deșerturilor de știri și o cartografiere a zonelor de risc.

Rezultatul va lua forma unei hărți interactive, precum și a unor rezultate suplimentare, cum ar fi cartografierea la nivel național, indicând comunitățile care au pierdut sau riscă să își piardă accesul la știri de calitate, independente și pluraliste la nivel local și regional. Cartografierea va fi finalizată până la sfârșitul anului 2023.

A doua activitate va consta într-o schemă de finanțare a mass-mediei în atenția mass-mediei locale, regionale și comunitare.

Cel puțin 30 de granturi, în valoare totală de 1 200 000 EURO, vor fi acordate punctelor de vânzare care doresc să aducă inovare, de exemplu în ceea ce privește strategiile lor de venituri, oferta de conținut sau abordările de implicare.

În plus, centrele de informare vor beneficia de asistență tehnică (mentorat) pentru a le ajuta să își consolideze reziliența pe termen lung.

De asemenea, proiectul va identifica și va împărtăși la nivel transfrontalier cele mai bune practici de transformare a mass-mediei locale și regionale, culminând cu un „Festival al mass-mediei locale” către sfârșitul proiectului.

Mass-media locală, regională și comunitară care solicită finanțare va putea solicita finanțare pentru schema de granturi – care urmează să fie gestionată de Journalismfund.eu – în cadrul a două cereri de propuneri, care urmează să fie publicate în jurul lunilor martie și iulie 2023.

Detaliile, inclusiv cele privind criteriile de eligibilitate, vor fi publicate într-o etapă ulterioară. Nu va fi necesară cofinanțarea, iar proiectele vor garanta independența editorială deplină.

Acest proiect este rezultatul unui proiect-pilot solicitat de Parlamentul European. În plus, Comisia Europeană a lansat recent o cerere de propuneri în valoare de 5 de milioane EURO pentru a finanța și a consolida capacitățile mass-mediei locale și regionale – printre alte organizații care furnizează știri de interes public. Cererea de proiecte este deschisă până la 27 aprilie 2023.

Aceste inițiative sunt aliniate la Planul de acțiune al Comisiei pentru mass-media și audiovizual din 2020, pe care s-a axat mass-media locală.

Mai multe detalii găsiți accesând link-urile de mai jos:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/local-media-democracy-project-will-support-local-media-eu-news-deserts

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/news-initiative

Pin It on Pinterest

Share This