În data de 3 iulie 2017, Comisia a lansat Sistemul electronic de schimb de informații în domeniul asigurărilor sociale (EESSI), o nouă platformă online ce va conecta electronic aproximativ 15.000 de instituții de resort din statele membre UE, precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. 

Acest instrument marchează un important pas înainte în modernizarea coordonării în domeniul asigurărilor sociale, prin înlocuirea schimbului de informații pe suport de hârtie între instituțiile relevante, permițând astfel un transfer mai rapid, mai facil și mai sigur al datelor de asigurare socială în întreaga Europă și în afara ei. Acest lucru va facilita, de asemenea, combaterea fraudelor și erorilor, prin utilizarea de către instituțiile de asigurări sociale naționale a unor documente electronice standardizate, în propria limbă, ce va garanta că datele transferate sunt corecte și complete. 

Noua platformă va aduce beneficii și cetățenilor care au trăit și lucrat în mai multe dintre țările participante, prin calcularea mai rapidă și eficientă a drepturilor lor de asigurări sociale.

Țările participante au la dispoziție doi ani pentru conectarea sistemelor naționale la platforma online centrală. Astfel, în luna iulie 2019, schimbul electronic de informații într-un mod simplu, rapid și sigur va deveni o realitate în Europa.

Comisia Europeană va continua să sprijine statele membre în implementarea și mentenanța sistemului în următorii ani.
Mai multe informații despre noul sistem electronic de schimb de informații sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869&langId=en .

Pin It on Pinterest

Share This