Comisia Europeană a lansat „Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, care identifică și recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderii și antreprenorialului din Europa, expun cele mai bune politici si practici antreprenoriale, sporesc conștientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează și inspiră potențialii antreprenori.

Cine poate participa?
Pot participa organizații naționale, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriate public-privat între autoritățile publice și întreprinzători, programe educaționale și organizații de afaceri.

Inițiativele de cooperare transfrontalieră vor fi acceptate, atât timp cât acestea au fost nominalizate în comun de către toate țările implicate.

Procesul de selecție
Concursul are două etape. Solicitanții trebuie să concureze mai întâi la nivel național pentru a fi eligibil pentru a concura la nivel european. Pentru concursul național, fiecare țară va selecta două intrări care urmează să fie nominalizate pentru competiția europeană.

O listă restrânsă de nominalizați va fi aleasă de către un juriu european. Toți candidații de la competițiile naționale și europene vor fi invitați să participe la ceremonia de premiere. Ceremonia de decernare recunoaște câștigătorii pentru eforturile lor și le oferă posibilitatea de a se prezenta într-un mediu paneuropean.

Termenul de depunere a solicitărilor de către candidații din Romania este de 20.06.2016.
„Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, recompensează pe cei care promovează spiritul antreprenorial și de afaceri mici, la nivel național, regional și local. Începând cu anul 2006, peste 2.800 de proiecte au fost înscrise și au sprijinit crearea a mii de noi companii. Pentru ediția din anul acesta, la acest concurs există şase categorii:

1. Promovarea spiritului antreprenorial
Recunoaşte iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial, în special în rândul tinerilor şi al femeilor.

2. Investiţii în abilităţile antreprenoriale
Recunoaşte iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, pentru a îmbunătăţi abilităţile antreprenoriale şi manageriale.

3. Îmbunătăţirea mediului de afaceri
Recunoaşte politicile inovatoare la nivel naţional, regional sau local, care promovează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor, care simplifică procedurile legislative şi administrative pentru întreprinderi şi pun în aplicare principiul gândirii iniţiale la scară mică, în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

4. Sprijinirea internaţionalizării afacerilor
Recunoaşte politici şi iniţiative care încurajează la nivel naţional, regional sau local întreprinderea şi în special întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a profita în măsură mai mare de oportunităţile oferite de pieţele din cadrul şi din afara Uniunii Europene.

5. Susţinerea dezvoltării pieţelor verzi şi a eficientizării resurselor
Recunoaşte politicile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care susţin accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la pieţele verzi şi ajută la îmbunătăţirea eficientizării resurselor, spre exemplu prin dezvoltarea abilităţilor verzi, întâlniri şi finanţare.

6. Antreprenoriat responsabil şi global
Recunoaşte iniţiativele naţionale, regionale sau locale ale autorităţilor sau parteneriatelor publice / private, care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor de dimensiuni medii. Această categorie va recunoaşte, de asemenea, eforturile de a promova antreprenoriatul în cadrul grupurilor dezavantajate, cum ar fi şomerii, în special şomerii pe termen lung, imigranţii legali, persoanele cu handicap sau cele din cadrul minorităţilor etnice.

Marele premiu al juriului va fi acordat candidatului care prezintă iniţiativa considerată cea mai creativă şi plină de inspiraţie din Europa indiferent de categorie. Prin urmare, dacă reprezentaţi o autoritate naţională, regională sau locală sau un parteneriat public-privat, din orice zonă a UE sau ţări asociate Programului de Competitivitate şi Inovaţie (CIP) Islanda, Norvegia, Serbia sau Turcia, şi aţi colaborat la o iniţiativă de succes care a condus la dezvoltarea economiei la nivel naţional, regional sau local, vi se solicită insistent să participaţi! Există două etape de selecţie iar candidaţii vor fi luaţi în considerare pentru Premiile Europene doar prin finalizarea unei selecţii iniţiale, la nivel naţional. Un juriu format din reprezentanţi de înalt nivel va selecta câştigătorii finali, care vor fi anunţaţi cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2016.

Pentru mai multe detalii despre aceasta competiție, http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Coordonatele Punctului National de Contact sunt următoarele: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cod 010096.

Persoana de contact: Ovidiu Horațiu Voinea, tel. 021 20 25 288, 0755 024 885, 0722 527 393, e-mail: ovidiu_voinea@imm.gov.ro.
Sursa: http://www.fonduri-structurale.ro/

Pin It on Pinterest

Share This