Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat pe 20 aprilie 2020 o platformă europeană de date privind COVID-19: https://www.covid19dataportal.org/

Platforma va permite colectarea rapidă și schimbul datelor de cercetare disponibile, reprezentând o etapă suplimentară în eforturile UE de a sprijini cercetătorii din Europa și din întreaga lume în lupta împotriva coronavirusului. Aceasta va oferi un mediu european și mondial deschis, de încredere și scalabil, în care cercetătorii vor putea stoca și distribui seturi de date, cum ar fi secvențe de ADN, structuri proteice, date din cercetările preclinice și studiile clinice, precum și date epidemiologice.

Noua platformă este rezultatul unui efort comun depus de Comisia Europeană, Institutul European de Bioinformatică – Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL-EBI), infrastructura Elixir și proiectul COMPARE, precum și de statele membre ale UE și alți parteneri.

Schimbul deschis și rapid de date accelerează considerabil cercetarea și descoperirile, permițând un răspuns eficace la situația de urgență cauzată de coronavirus. Platforma europeană de date privind COVID-19 se aliniază la principiile stabilite în Declarația privind schimbul de date în caz de urgență în domeniul sănătății publice și accentuează angajamentul Comisiei pentru date de cercetare deschise și știință deschisă. În acest context, platforma reprezintă, de asemenea, un proiect-pilot prioritar, destinat realizării obiectivelor Cloudului european pentru știința deschisă (EOSC) și se bazează pe rețelele stabilite între EMBL-EBI și infrastructurile naționale de date în domeniul sănătății publice.

 

Planul de acțiune al Spațiului european de cercetare (ERA) pentru combaterea COVID-19

Planul de acțiune acoperă acțiunile pe termen scurt bazate pe coordonare strânsă, cooperare, schimb de date și eforturi comune de finanțare între Comisie și statele membre. Acesta se axează pe principiile esențiale ale Spațiului european de cercetare, care vor fi utilizate pentru a obține un efect maxim, cu scopul de a-i ajuta pe cercetători și pe statele membre ale UE în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

Pe 7 aprilie 2020, miniștrii inovării și ai cercetării din toate cele 27 de state membre ale UE și-au manifestat sprijinul făță de cele 10 acțiuni prioritare ale Planului de acțiune ERAvsCorona.

În plus față de platforma europeană de date privind COVID-19, celelalte acțiuni se axează pe coordonarea finanțării, extinderea unor studii clinice de mari dimensiuni la nivelul UE, creșterea sprijinului acordat întreprinderilor inovatoare și sprijinirea unui Hackathon paneuropean la sfârșitul lunii aprilie pentru a mobiliza inovatorii europeni și societatea civilă. Planul comun de stabilire a acțiunilor prioritare va fi actualizat periodic împreună, într-un mod creativ, între serviciile Comisiei și guvernele naționale în lunile următoare.

O fişă informativă despre cele 10 acţiuni ale Planul de acţiune ERAvsCorona este disponibilă aici:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid-firsteravscorona_actions.pdf

Pin It on Pinterest

Share This