Comisia Europeană a aprobat săptămâna trecută opt proiecte noi din cadrul Instrumentului de parteneriat. Acestea au valoare de peste 32 de milioane euro și vor sprijini obiectivele strategice ale Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe, prin consolidarea parteneriatelor în întreaga lume cu țările terțe în domenii cum ar fi schimbările climatice, sustenabilitatea, agenda digitală internațională și aviația civilă.

Din pachetul de proiecte face parte și un program emblematic ambițios care se înscrie în dimensiunea externă a Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa (8 milioane €), care are drept scop intensificarea cooperării cu partenerii-cheie în domenii precum protecția datelor cu caracter personal, încrederea și securitatea în spațiul cibernetic, accesul transfrontalier la probe electronice și standardizarea în domeniul TIC.

O atenție aparte se va pune pe practicile de politică de mediu durabile și combaterea schimbărilor climatice, care vor fi promovate prin mai multe inițiative dedicate, cum ar fi reducerea emisiilor de negru de fum în zona arctică (1,5 milioane €), sprijinirea eforturilor depuse de țările din Consiliul de Cooperare al Golfului pentru a-și diversifica economiile, pentru a nu mai depinde exclusiv de extracția hidrocarburilor (3 milioane €) și promovarea tehnologiei de captare și stocare a dioxidului de carbon în China (1 milion €) pentru reducerea emisiilor de CO2 produse de centralele pe cărbune. Prin intermediul acestor acțiuni se va pune în aplicare primul acord universal și obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, care a fost semnat la Paris în decembrie 2015 și a intrat în vigoare de la 4 noiembrie 2016, după ce a fost ratificat recent de Uniunea Europeană. În plus, Instrumentul de parteneriat va impulsiona cooperarea Uniunii Europene cu China prin intermediul noilor inițiative menite să promoveze politicile și legislația de mediu mai ecologice (3 milioane €) bazate pe cele mai bune practici ale UE, precum și combaterea traficului ilegal cu specii sălbatice.

Prin intermediul Instrumentului de parteneriat, Uniunea Europeană dorește să promoveze standardele europene în sectorul aviației și să reducă impactul asupra mediului și schimbările climatice cauzate de transportul aerian, încurajând în continuare parteneriatele politice, economice și de mediu în sectorul aviației civile. Pornind de la cooperarea inițiată cu China și India în 2014 și, respectiv, 2015, instrumentul va fi extins către America Latină (7 milioane €) și Asia de Sud-Est (7,5 milioane €).

De asemenea, pentru intensificarea dialogurilor în materie de politici purtate cu partenerii strategici ai UE, precum și cu alți interlocutori, vor fi repartizate 1,2 milioane €. Dialogurile vor aborda o gamă largă de domenii de politică, printre care guvernarea democratică, protecția consumatorilor, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, creșterea economică și sustenabilitatea. Uniunea își va îmbunătăți astfel capacitatea de a defini și a aplica abordări comune ale provocărilor globale și de a oferi răspunsuri comune la acestea.

Context

Prin intermediul Instrumentului de parteneriat sunt finanțate proiecte care permit Uniunii Europene să aibă un cuvânt de spus privind schimbările care au loc la nivel mondial și să își promoveze valorile fundamentale. Acesta reprezintă unul dintre instrumentele de finanțare a acțiunii externe a UE incluse în bugetul european pentru perioada 2014-2020 și ajută Uniunea Europeană să coopereze cu parteneri din întreaga lume pentru a răspunde la provocările globale și a găsi soluții comune la probleme de interes reciproc. Instrumentul finanțează activități care ajută UE să își realizeze obiectivele prioritare, materializând angajamentele politice în măsuri concrete. Acest program se bazează pe planurile de acțiune anuale precedente adoptate de Comisie. În ultimii doi ani și jumătate, contribuția totală la sprijinirea intereselor strategice ale UE s-a ridicat la peste 315 milioane €.

Printre țările partenere din cadrul proiectelor axate pe piața digitală finanțate prin Instrumentul de parteneriat se numără Brazilia, China, India, Japonia, Republica Coreea și Statele Unite. În sectorul aviației civile, va fi intensificată cooperarea și se vor lansa noi inițiative atât la nivel regional, cu America de Sud și Asia de Sud-Est, cât și la nivel bilateral, cu Argentina, Brazilia, Chile, Columbia și Mexic, Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam.

Mai multe informații despre Instrumentul de Parteneriat sunt disponibile la link-ul:
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm 

Pin It on Pinterest

Share This