Comisia Europeană a adoptat în 25 februarie 2015 programul operațional al României intitulat „Capacitatea administrativă”, finanțat din Fondul social european pentru perioada 2014-2020. Scopul acestui program este realizarea unor investiții de 658 de milioane de Euro (dintre care 553 de milioane din bugetul UE), pentru a ajuta la ameliorarea capacității de reacție a administrației publice și a sistemului judiciar din România la nevoile economiei și societății.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Acest program arată angajamentul României de a se ocupa de deficiențele din administrația publică și de a îmbunătăți funcționarea sistemului judiciar. Mă bucur că Fondul social european va continua să servească drept instrument financiar esențial pentru a sprijini reformele structurale din administrația publică.”

Programul are obiectivul de a îmbunătăți eficiența, transparența și accesibilitatea administrației publice și a sistemului judiciar din România. Pentru a atinge acest obiectiv, investițiile vor aborda următoarele priorități:

  • Consolidarea principalelor funcții ale administrației publice (planificarea strategică, întocmirea bugetului pe programe, evaluarea impactului, evaluare și monitorizare, simplificarea legislației, achizițiile publice, reducerea birocrației) și îmbunătățirea capacității administrative de a îndeplini astfel de funcții, inclusiv prin dezvoltarea resurselor umane.
  • Îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar, inclusiv pentru punerea în aplicare a noilor coduri juridice.
  • Îmbunătățirea procesului decizional în administrația publică locală și în sistemul judiciar, prin introducerea unor standarde și practici comune și al unor sisteme de management al calității, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor.
  • Instituirea unui cadru preventiv atât în administrația publică, cât și în sistemul judiciar, pentru a aborda provocările în materie de etică și integritate.

Pe parcursul perioadei de finanțare vor fi formați aproximativ 90 000 de angajați din administrația publică și sistemul judiciar, iarîn jur de 250 de instituții publice și judiciare vor beneficia în mod direct de finanțare din acest program, în timp ce mai multe mii de instituții vor beneficia în mod indirect de pe urma intervențiilor planificate.

 

Istoricul dosarului

La 6 august, Comisia Europeană a adoptat un „acord de parteneriat” cu România, stabilind strategia pentru utilizarea optimă a fondurilor europene structurale și de investiții în regiunile și orașele țării pentru perioada 2014-2020. Două programe operaționale (capital uman și administrație publică) cofinanțate din Fondul social european (FSE) au defalcat obiectivele Acordului de parteneriat în priorități de investiții și acțiuni concrete, ceea ce va permite selectarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea proiectelor individuale în conformitate cu prioritățile și obiectivele stabilite de comun acord cu Comisia.

Fondul social european joacă un rol fundamental în sprijinirea investițiilor în capitalul uman efectuate de statele membre, consolidând astfel competitivitatea economiei europene în această perioadă de ieșire din criză. În fiecare an, FSE sprijină peste 15 milioane de persoane, ajutându-le să-și amelioreze competențele profesionale, facilitându-le integrarea pe piața muncii, combătând excluziunea socială și sărăcia și sporind eficiența administrațiilor publice.

În 2014-2020, pentru prima dată în istoria politicii de coeziune a UE,s-a stabilit o cotă minimă pentru FSE de 23,1 % (la nivelul UE) din finanțarea politicii de coeziune.

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este disponibil la adresa:

 http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2015/01/POCA_2014-2020_ian_2015.pdf

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

 

Pin It on Pinterest

Share This