Deși UE dispune deja de norme privind protecția consumatorilor care sunt printre cele mai stricte din lume, cazurile recente, cum ar fi scandalul „Dieselgate”, au arătat că este greu să se asigure respectarea deplină a acestor norme în practică. 

În 11 aprilie 2018, Comisia Europeană a propus un pachet de propuneri numit „Noile avantaje pentru consumatori”, menit să asigure că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile conferite de legislația Uniunii.

„Noile avantaje pentru consumatori” vor permite unor entități calificate să introducă acțiuni de reprezentare în numele consumatorilor și vor conferi autorităților de protecție a consumatorilor din statele membre competențe consolidate pentru aplicarea de sancțiuni.

Pachetul de propuneri va extinde, de asemenea, protecția consumatorilor în mediul online și va clarifica faptul că legislația UE interzice practicile de comercializare a produselor cu dublu standard de calitate care îi induc în eroare pe consumatori.

„Noile avantaje pentru consumatori” vor avea rezultate multiple, enumerate în cele ce urmează.

 

  1. Consolidarea drepturilor consumatorilor în mediul online
  • O mai mare transparență pe piețele online— atunci când cumpără de pe o piață online, consumatorii vor trebui să fie informați în mod clar dacă vânzătorul produselor sau al serviciilor este un comerciant sau o persoană fizică, astfel încât să știe dacă beneficiază de protecția oferită de drepturile consumatorilor în cazul în care apar probleme.
  • Mai multă transparență cu privire la rezultatele căutării pe platformele online— atunci când fac căutări online, consumatorii vor fi informați în mod clar când un comerciant a plătit pentru a apărea în rezultatele căutării. În plus, piețele online vor trebui să informeze consumatorii cu privire la principalii parametri care determină ordinea în care apar rezultatele. 
  • Noi drepturi ale consumatorilor pentru serviciile digitale „gratuite” — atunci când plătesc pentru un serviciu digital, consumatorii beneficiază de anumite drepturi de informare și au la dispoziție 14 zile pentru a anula contractul (dreptul de retractare). „Noile avantaje pentru consumatori” vor extinde acest drept la serviciile digitale „gratuite” pentru care consumatorii furnizează propriile date cu caracter personal, dar nu plătesc bani. Acest lucru s-ar aplica, de regulă, serviciilor de stocare în cloud, platformelor de comunicare socială sau conturilor de e-mail.

 

 

  1. Punerea la dispoziția consumatorilor a unor instrumente prin care să se asigure că le sunt respectate drepturile și să obțină despăgubiri 
  • Acțiunile de reprezentare, în accepțiunea europeană a conceputului— „Noile avantaje pentru consumatori” vor oferi posibilitatea ca o entitate calificată, cum ar fi o organizație a consumatorilor, să introducă o acțiune în despăgubire, prin care să solicite o compensație ori înlocuirea sau repararea produsului, în numele unui grup de consumatori care au suferit prejudicii ca urmare a unei practici comerciale ilegale. În unele state membre, consumatorii au deja posibilitatea de a introduce acțiuni colective în instanță, dar această opțiune va fi disponibilă acum în toate statele membre ale UE.

De exemplu, într-un scenariu de tip „Dieselgate”, victimele practicilor comerciale neloiale, precum recurgerea la publicitatea înșelătoare de către producătorii de autoturisme care nu respectă cadrul de reglementare al Uniunii pentru omologarea de tip a vehiculelor sau legislația privind protecția mediului, vor putea obține despăgubiri în mod colectiv prin introducerea unei acțiuni de reprezentare în temeiul acestei directive. Dreptul Uniunii nu prevedea până acum astfel de acțiuni colective.

Acest model are la bază garanții solide și se diferențiază net de acțiunile colective în stil american (class actions). Acțiunile de reprezentare nu vor fi deschise cabinetelor de avocatură, ci numai entităților precum organizațiile consumatorilor care nu urmăresc un scop lucrativ și îndeplinesc criterii de eligibilitate stricte, monitorizate de o autoritate publică. Acest nou sistem le va oferi consumatorilor europeni garanția că pot beneficia pe deplin de drepturile lor și că pot obține despăgubiri, evitând în același timp riscul unor proceduri litigioase abuzive sau nejustificate.

  • O protecție mai bună împotriva practicilor comerciale neloiale — „Noile avantaje pentru consumatori” vor garanta dreptul consumatorilor din toate statele membre de a solicita despăgubiri individuale (de exemplu, o compensație financiară sau rezilierea contractului), atunci când sunt afectați de practici comerciale neloiale, cum ar fi practicile de marketing înșelătoare sau agresive. În momentul de față, nivelul acestei protecții variază foarte mult pe teritoriul UE.

  

  1. Introducerea unor sancțiuni eficace pentru încălcările legislației UE privind protecția consumatorilor

În prezent, nivelul sancțiunilor variază foarte mult de la un stat membru la altul și este adesea prea scăzut pentru a avea cu adevărat un efect disuasiv, mai ales în cazul societăților care desfășoară activități transfrontaliere și pe scară largă.

În temeiul propunerii, autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor avea competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în mod coordonat. Pentru încălcările pe scară largă care afectează consumatori din mai multe state membre ale UE, amenda maximă aplicabilă va fi de 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului în fiecare dintre statele membre în cauză. Statele membre vor fi libere să introducă un nivel mai ridicat al amenzii maxime.

 

  1. Abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate

În urma orientărilor Comisiei din septembrie 2017, „Noile avantaje pentru consumatori” vor actualiza Directiva privind practicile comerciale neloiale, astfel încât aceasta să prevadă în mod explicit că autoritățile naționale au competența de a evalua și de a lua măsuri în cazul practicilor comerciale înșelătoare care implică comercializarea unor produse ca fiind identice în mai multe state membre atât timp cât compoziția sau caracteristicile lor diferă în mod semnificativ.

 

  1. Condiții îmbunătățite pentru întreprinderi

„Noile avantaje pentru consumatori” vor înlătura sarcinile administrative inutile pentru întreprinderi, inclusiv prin eliminarea obligațiilor societăților comerciale în ceea ce privește dreptul de retractare al consumatorilor. De exemplu, consumatorii nu vor mai avea dreptul să returneze produsele pe care, în loc să le fi încercat numai, le-au utilizat deja, iar comercianții nu vor mai trebui să efectueze rambursarea consumatorilor înainte de a primi efectiv bunurile returnate.

Noile norme introduc, de asemenea, mai multă flexibilitate în ceea ce privește modul în care comercianții pot comunica cu consumatorii, permițându-le acestora să folosească formulare online sau chat-uri în locul email-urilor, cu condiția ca respectivii consumatori să poată urmări comunicările lor cu comercianții.

 

 Următoarele etape

Propunerile Comisiei vor fi discutate de Parlamentul European și de Consiliu.

 

Informații suplimentare: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This