Prioritatea Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2015 un nou pachet ambițios de măsuri privind economia circulară, menit să stimuleze tranziția Europei către o astfel de economie. Dar ce reprezintă economia circulară?

Pentru a asigura o creștere economică durabilă, resursele trebuie utilizate într-un mod inteligent. Modelul linear de creștere economică folosit până în prezent nu este adaptat la adaptat la nevoile societăților moderne de astăzi și la lumea globalizată. Întrucât multe resurse naturale sunt limitate, trebuie găsită o modalitate de a le utiliza într-un mod durabil, din punct de vedere ecologic și economic.

Într-o economie circulară, valoarea produselor și a materialelor este menținută cât mai mult posibil, deșeurile și utilizarea resurselor sunt reduse la minimum, iar resursele nu părăsesc fluxul economic odată ajunse la sfârșitul duratei lor de viață, ci sunt reutilizate și creează valoare în continuare. Acest model poate genera locuri de muncă sigure în Europa, poate promova inovațiile care oferă un avantaj competitiv și asigura un nivel de protecție a oamenilor și a mediului cu care Europa să se poată mândri. De asemenea, le poate oferi consumatorilor produse mai durabile și mai inovatoare și, în consecință, economii monetare și o calitate mai bună a vieții.

 

Pachetul de măsuri al Comisiei Europene privind economia circulară

Comisia Europeană propune un pachet de măsuri în vederea facilitării tranzacției către o economie mai circulară, pachet care vizează toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la producție și consum, până la gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare. Această tranziție va fi susținută financiar prin alocarea unei finanțări din fondurile structurale și de investiții europene, a 650 de milioane EUR din Orizont 2020 (programul UE de finanțare pentru cercetare și inovare) și a 5,5 miliarde EUR din fondurile structurale destinate gestionării deșeurilor, precum și prin realizarea la nivel național a unor investiții în economia circulară.

Planul de acțiune include, de asemenea, o serie de acțiuni care vor viza obstacolele existente pe piață în anumite sectoare sau fluxurile unor materiale precum plasticul, deșeurile alimentare, materiile prime critice, deșeurile din construcții și demolări, biomasa și bioprodusele, precum și măsuri orizontale în domenii cum ar fi inovarea și investițiile.

Prin aceste măsuri s-ar putea obține economii nete în valoare de 600 de miliarde EUR, sau 8 % din cifra de afaceri anuală, pentru întreprinderile din UE. De asemenea, s-ar reduce cu 24% emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră. Trecerea de la reciclarea la modernizarea vehiculelor utilitare ușoare, în cazul cărora ratele de colectare sunt deja ridicate, ar putea genera economii de material de intrare de până la 6,4 miliarde de euro pe an (aproximativ 15 % din bugetul pentru materiale). De asemenea, s-ar realiza economii la nivel de costuri energetice de 140 de milioane EUR și s-ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 6,3 milioane de tone.

 

Măsuri prevăzute pentru gestionarea deșeurilor

Europa pierde anual aproximativ 600 de milioane de tone de materiale conținute în deșeuri, care ar putea fi reciclate sau reutilizate. Doar aproximativ 40 % din deșeurile produse de gospodăriile din UE sunt reciclate, cu rate de reciclare de 80 % în anumite regiuni, și de sub 5 % în altele. De aceea, transformarea deșeurilor în resurse este esențială pentru o utilizare mai eficientă a resurselor și pentru trecerea către o economie mai circulară.

În acest sens, Comisia va stabili un obiectiv comun la nivelul UE pentru reciclarea a 65 % din deșeurile municipale și a 75 % din deșeurile de ambalaje până în 2030. De asemenea, va fi stabilit un obiectiv obligatoriu pentru depozitarea deșeurilor, cu scopul de a reduce depozitarea la maximum 10% din totalul deșeurilor, până în 2030. În ceea ce privește deșeurile industriale, o abordare legislativă nu pare a fi adecvată având în vedere diversitatea acestui flux.

Deșeurile provenite din construcții și demolări se numără, din punct de vedere cantitativ, printre cele mai importante tipuri de deșeuri din Europa. Anual, se produce o tonă de deșeuri de construcții pe cap de locuitor, în total 500 de milioane de tone la nivelul UE. Materialele valoroase din punct de vedere economic nu sunt întotdeauna identificate și recuperate. Îmbunătățirea gestionării deșeurilor în acest sector poate avea un impact semnificativ asupra economiei circulare. De aceea, Comisia va lua o serie de măsuri pentru a asigura recuperarea resurselor valoroase și gestionarea adecvată a deșeurilor din construcții și demolări, precum și pentru a facilita procesul de evaluare a performanței de mediu a clădirilor.

Comisia Europeană va colabora mai intens cu statele membre pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor pe teren și se va asigura că fondurile structurale sunt utilizate pentru a sprijini obiectivele legislației UE în domeniul deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor prevăzută de Uniunea Europeană.

 

Propuneri legislative revizuite privind deșeurile:

• un obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 65 % până în 2030;
• un obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 75 % până în 2030;
• un obiectiv obligatoriu de reducere a depozitelor de deșeuri până la maximum 10 % din toate deșeurile, până în 2030;
• o interzicere a depozitării deșeurilor colectate separat;
• promovarea unor instrumente economice de descurajare a depozitării în gropile de gunoi;
• definiții simplificate și îmbunătățite, precum și metode de calculare a ratelor de reciclare, armonizate la nivelul UE;
• măsuri concrete de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale – transformarea unui subprodus al unei industrii în materia primă a unei alte industrii;
• stimulente economice pentru ca producătorii să introducă pe piață produse mai ecologice și să sprijine schemele de recuperare și de reciclare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule).

 

Biomasa și bioprodusele

Biomaterialele, cum ar fi lemnul, culturile sau fibrele, pot fi utilizate pentru o gamă largă de produse și utilizări energetice. Pe lângă faptul că oferă o alternativă la produsele fosile, biomaterialele sunt, de asemenea, regenerabile, biodegradabile și compostabile. În același timp, folosirea resurselor biologice necesită acordarea unei atenții speciale ciclului lor de viață, impactului asupra mediului și unei aprovizionări sustenabile. Într-o economie circulară, ar trebui încurajată utilizarea în cascadă a resurselor regenerabile, precum și cu potențialul său inovator pentru noi materiale, produse chimice și procese.

În acest sens, Comisia va promova o utilizare eficientă a bioresurselor printr-o serie de măsuri, cum ar fi orientări și difuzarea de bune practici privind utilizarea în cascadă a biomasei și sprijinirea inovării în domeniul bioeconomiei.

De asemenea, în propunerea de revizuire a legislației privind deșeurile vor fi incluse un obiectiv privind reciclarea ambalajelor din lemn și o dispoziție menită să asigure colectarea separată a biodeșeurilor.
Comunicarea adoptată astăzi cuprinde un calendar precis al acțiunilor propuse, precum și un plan pentru un cadru de monitorizare simplu și eficace privind economia circulară. Calendarul respectiv și directivele propuse pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en

Obiectivul este de a aborda problemele economice și de mediu prin maximizarea eficienței în utilizarea resurselor, acoperind întregul lanț valoric (inclusiv consumul durabil, producția durabilă și gestionarea durabilă a deșeurilor) și prin inovare, permițând astfel dezvoltarea de noi piețe și modele de afaceri.

 

Context

Pachetul de măsuri privind economia circulară este o prioritate a Comisiei Europene pentru 2016. Aceste măsurile se integrează priorității 1 a Comisiei Juncker – Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. Informații detaliate referitoare la prioritățile Comisiei Juncker pentru 2016 sunt disponibile la adresa:
http://europedirect-adrcentru.ro//stiri-uniunea-europeana/530-care-sunt-prioritatile-comisiei-europene-pentru-2016 

 

Pin It on Pinterest

Share This