Comisia Europeană a lansat în 16 august o consultare publică la nivel european privind modul în care lanțul de aprovizionare cu alimente din UE poate deveni mai echitabil. Agricultorii, cetățenii și alte părți interesate sunt invitați să își exprime opiniile cu privire la funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente în cadrul unei consultări online deschise până la 17 noiembrie.

Consultarea vine în contextul în care există indicii că valoarea adăugată nu este distribuită în mod adecvat la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu alimente. Principala cauză o reprezintă diferențele privind puterea de negociere și vulnerabilitățile operatorilor mai mici în relație cu partenerii lor comerciali care sunt mai puternici din punct de vedere economic.

 

Scopul consultării

Prin această consultare, Comisia este interesată să colecteze opinii în scopul evaluării necesității și utilității unor posibile măsuri care ar putea fi luate la nivelul UE pentru a combate sau pentru a reglementa practicile comerciale neloiale legate de produsele agroalimentare. De asemenea, se dorește evaluarea nivelului de transparență a pieței de-a lungul întregului lanț, precum și aspectele care pot fi îmbunătățite. Având în vedere că un anumit grad de concurență este necesar, consultarea va contribui și  la stabilirea faptului dacă introducerea unor mecanisme suplimentare privind transparența pieței UE este necesară.

Cu referire la acest subiect, domnul Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a  declarat că agricultorii constituie prima verigă a lanțului și, fără ei, nu ar exista alimentele care să fie prelucrate, vândute sau consumate. Acesta a adăugat că ei rămân, totuși, veriga cea mai slabă, iar pentru a remedia deficiențele din lanțul de aprovizionare cu alimente, s-a luat decizia de a acționa, în concordanță cu sprijinul pe care Comisia îl acordă de mult timp agricultorilor europeni.

 

Context

Consultarea se inspiră din activitatea desfășurată de Grupul operativ pentru piețele agricole (AMTF), creat de comisarul Hogan în ianuarie 2016. AMTF a propus o serie de măsuri concrete pentru a consolida poziția agricultorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, iar consultarea se va baza pe activitatea depusă și va constitui punctul de plecare pentru posibilele activități viitoare ale Comisiei.

O evaluare inițială a impactului, care prezintă în mod detaliat o serie de opțiuni de politică posibile, a fost, de asemenea, publicată pentru consultare și feedback. Totodată, va fi efectuată o evaluare completă a impactului pentru orice inițiativă viitoare de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare cu alimente. Orice propuneri viitoare din partea Comisiei vor fi, de asemenea, coerente cu abordarea mai largă de simplificare și modernizare a politicii agricole comune.

Informații suplimentare privind procesul de consultare publică cu referire la inițiativa de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare cu alimente sunt disponibile la link-ul: https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_ro.

Evaluarea inițială a impactului privind lanțul de aprovizionare cu alimente este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/info/news/inception-impact-assessment-food-supply-chain-published_en

Pin It on Pinterest

Share This