Alegerea președintelui Comisiei Europene

Între 23 și 26 mai, europenii au ales 751 de europarlamentari care le vor reprezenta interesele în următorii cinci ani. După alegeri, una dintre primele îndatoriri ale Parlamentului proaspăt constituit este de a alege noul președinte al Comisiei Europene.

Astfel, Parlamentul urmează să voteze noul Președinte al Comisiei Europene. Apoi, statele membre, de comun acord cu președintele ales al Comisiei Europene, adoptă o listă de comisari candidați. Comisarii desemnați vor fi examinați de comisiile parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în portofoliul lor. Nouă Comisie Europeană ar trebui să-și înceapă activitățile la 1 Noiembrie.

 

Ce se regăsește pe ordinea de zi a sesiunii constitutive (2-4 iulie 2019)?

Deputații nou-aleși, ce vor reprezenta interesele cetățenilor europeni până în 2024, se vor reuni în sesiunea plenară constitutivă în perioada 2-4 iulie. Aceștia își vor alege Președintele, 14 Vice-președinți și 5 Chestori.

În timpul sesiunii constitutive (2-4 iulie), Parlamentul va decide de asemenea asupra comisiilor parlamentare și a numărului de deputați din fiecare comisie parlamentară. Comisiile se reunesc în săptămâna următoare pentru adunările constitutive pentru a-și alege președinții și vicepreședinții. Mandatele acestora sunt de doi ani și jumătate.

Comisiile solicită prezentarea de propuneri legislative prin adoptarea de rapoarte, prezintă amendamente în sesiunea plenară și desemnează o echipă care să poarte negocierile cu Consiliul legate de legislația UE. De asemenea, acestea adoptă rapoarte din proprie inițiativă, organizează audieri la care participă experți și monitorizează celelalte instituții și organe ale UE.

 

Ce sunt grupurile politice și cum se formează acestea?

După alegeri, deputații din PE formează grupuri politice. Aceste grupuri reunesc deputați din diferite state membre în funcție de afinitățile lor politice. Grupurile se pot forma, de asemenea, mai târziu în cursul legislaturii parlamentare. În finalul celei de-a opta legislaturi, există 8 grupuri politice în cadrul Parlamentului European.

Negocierile pentru formarea noilor grupuri politice încep din 27 mai. Pentru a fi recunoscute începând cu 2 iulie, grupurile politice trebuie să informeze asupra componenței acestora până pe 1 iulie.

Pentru a obține statutul oficial de grup politic, fiecare grup politic trebuie să fie compus din cel puțin 25 de deputați aleși în cel puțin un sfert din statele membre (cel puțin 7 state membre). Un deputat nu poate aparține decât unui singur grup politic.

Pentru informații suplimentare pe această temă, vă invităm să accesați pagina de internet a Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190417STO41782/alegerile-europene-2019-ce-urmeaza-infografic

Pin It on Pinterest

Share This