Comisia a prezentat luna trecută un pachet de măsuri privind securitatea energetică, având drept scop pregătirea UE în vederea tranziției energetice mondiale și a eventualelor întreruperi ale aprovizionării cu energie.

Securitatea energetică reprezintă una dintre pietrele de temelie ale strategiei privind uniunea energetică, care constituie o prioritate politică esențială a Comisiei Juncker.

Pachetul prevede o gamă largă de măsuri menite să consolideze capacitatea UE de a face față întreruperilor aprovizionării cu gaze. Printre aceste măsuri se numără moderarea cererii de energie, creșterea producției de energie în Europa (inclusiv a energiei provenind din surse regenerabile), dezvoltarea în continuare a unei piețe energetice interne funcționale și pe deplin integrate, precum și diversificarea surselor energetice, a furnizorilor și a rutelor.

În etapa următoare, Parlamentul European și Consiliul vor supune la vot aceste propuneri.

 

Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze

Comisia propune trecerea de la o abordare națională la o abordare regională în ceea ce privește elaborarea măsurilor de securitate a aprovizionării. Ca urmare a dependenței actuale de surse energetice externe, UE trebuie să consolideze capacitatea piețelor sale de a face față eventualelor întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Soluţia este o transparență sporită a pieței de gaze a UE.

Mai mult, propunerea introduce principiul solidarității între statele membre, pentru a garanta aprovizionarea cu energie a gospodăriilor și a serviciilor sociale esențiale, precum asistența medicală, în cazul în care aprovizionarea acestora este afectată de o criză majoră.

 

O decizie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei

În contextul menţionat, UE trebuie să se asigure că acordurile interguvernamentale semnate de statele sale membre cu țările terțe și care sunt relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaze a UE sunt mai transparente și că ele respectă pe deplin dreptul UE. În acest sens, această decizie introduce o verificare prealabilă de către Comisie a compatibilității.

Evaluarea prealabilă face posibilă verificarea compatibilității cu normele din domeniul concurenței și cu legislația privind piața energetică internă înainte de negocierea, semnarea și parafarea acordurilor. Va fi necesar ca statele membre să țină seama pe deplin de avizul Comisiei înainte de semnarea acordurilor.

 

Gazul natural lichefiat (GNL) și strategia privind depozitarea gazelor naturale

Europa este cel mai mare importator de gaze naturale la nivel mondial. Cu toate acestea, se constată în continuare o serie de disparități regionale semnificative în ceea ce privește accesul la GNL.

Comisia a stabilit o strategie privind gazul natural lichefiat (GNL), care va îmbunătăți accesul tuturor statelor membre la GNL ca sursă alternativă de gaze. Elementele esențiale ale acestei strategii sunt consolidarea infrastructurii strategice pentru finalizarea pieței interne și identificarea proiectelor necesare care să pună capăt dependenței de o sursă unică de energie a anumitor state membre.

 

Strategia privind încălzirea și răcirea

Încălzirea și răcirea, în cazul clădirilor și al industriei, consumă jumătate din energia UE. Mai mult, aceste activități utilizează combustibili fosili în proporție de 75 %. Propunerea de strategie privind încălzirea și răcirea pune accentul pe înlăturarea barierelor din calea decarbonizării în cazul clădirilor și al industriei.

Strategia evidențiază, de asemenea, faptul că îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabile vor avea un impact asupra securității energetice.

 

Context

Una dintre prioritățile Comisiei Juncker este crearea unei uniuni energetice europene reziliente, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice. Obiectivul uniunii energetice este de a le oferi consumatorilor din UE – gospodării și întreprinderi – o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile.

Pentru a atinge aceste obiective, uniunea energetică se concentrează asupra a cinci dimensiuni care se sprijină reciproc:
• securitatea energetică, solidaritatea și încrederea;
• piața internă a energiei;
• eficiența energetică văzută ca o contribuție la moderarea cererii de energie;
• decarbonizarea economiei;
• cercetarea, inovarea și competitivitatea.

În ceea ce priveşte securitatea energetică, principalii factori determinanți ai acesteia sunt finalizarea pieței interne și eficientizarea consumului energetic. Securitatea energetică a UE este, de asemenea, strâns legată de opțiunile de politică energetică ale vecinilor săi.

Pentru informații suplimentare vă invităm să consultaţi:

Fișă informativă Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_en.htm 

Fișă informativă Acorduri interguvernamentale în sectorul energetic
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-309_en.htm 

Fișă informativă Gazul natural lichefiat și stocarea gazelor vor consolida securitatea energetică a UE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-310_en.htm 

Fișă informativă Către un sector al încălzirii și răcirii inteligent, eficient și durabil
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-311_en.htm 

Raport din 2015 privind starea uniunii energetice disponibil pe site-ul de internet Strategia privind uniunea energetică
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en 

 

Pin It on Pinterest

Share This