O Piața unică digitală înseamnă facilitarea accesului liber la informații dincolo de orice frontieră și totodată eliminarea „zidurilor” de reglementare și trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură. Înseamnă totodată servicii de telecomunicaţii mai bune şi accesul la internet de mare viteză, o protecţie mai bună a consumatorilor în ceea ce privește cumpărăturile online, preţuri de livrare mai mici pentru produsele achiziționate de oriunde din Europa, servicii e-guvernare mai eficiente, standarde înalte de protecţie a datelor, reguli mai clare pentru vânzările transfrontaliere.

Crearea pieței unice digitale este unul dintre domeniile de progres cele mai promițătoare în momentul de față, ce va aduce câştiguri pentru toţi: consumatori, IMM-uri, companii dar, cu toate acestea, domeniul se confruntă cu multe provocări.

Avantajele acestui domeniu constau în oportunitățile de stimulare a economiei prin intermediul comerțului electronic, facilitând, în același timp, conformitatea administrativă și financiară pentru întreprinderi și mobilizând astfel clienții prin intermediul guvernării electronice. Serviciile de piață și cele guvernamentale dezvoltate în cadrul pieței unice digitale evoluează de la platformele fixe la cele portabile, oferind acces la informații și conținuturi oriunde, oricând și pe orice dispozitiv. Aceste progrese necesită un cadru de reglementare favorabil dezvoltării, conectivității mobile de date fără frontiere și accesului simplificat la informații și conținuturi, care trebuie, totodată, să protejeze viața privată, datele cu caracter personal, securitatea cibernetică și neutralitatea rețelei.

Scopul pieței unice digitale este, în esență, acela de a înlătura barierele naționale din calea tranzacțiilor care se desfășoară online. Aceasta se bazează pe conceptul de piață comună, menită să elimine barierele comerciale dintre statele membre, pentru a crește prosperitatea economică și a contribui la o „uniune tot mai strânsă între națiunile europene”, care s-a dezvoltat ulterior într-un concept de piață internă, definită ca „un spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor.

Piața unică digitală are potențialul de a îmbunătăți accesul la informații, de a spori eficiența prin costuri mai reduse ale tranzacțiilor, un consum dematerializat și o amprentă ecologică redusă. Intensificarea comerțului electronic generează beneficii concrete pentru consumatori, cum ar fi noi produse cu o evoluție rapidă, prețuri mai scăzute, o ofertă mai variată și o mai bună calitate a bunurilor și a serviciilor datorită comerțului transfrontalier și unei comparații mai simple a ofertelor. Intensificarea guvernării electronice facilitează conformitatea online și accesul la locuri de muncă și oportunități de afaceri atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

S-a evidențiat faptul că piața unică digitală ar putea contribui cu aproximativ 415 miliarde EUR la PIB-ul UE. În anumite domenii politice, de exemplu ca urmare a adoptării „cloud computingului ”, 80% dintre organizații ar putea să își reducă costurile cu 10%-20%. Printre alte beneficii se numără mobilitatea crescută a muncii (46%), productivitatea (41%) și standardizarea (35%), precum și noi oportunități de afaceri (33%) și piețe noi (32%). Persoanele vulnerabile (persoanele în vârstă, cele cu mobilitate redusă, cele izolate în zone rurale și cele cu putere de cumpărare scăzută) pot beneficia în mod semnificativ de piața unică digitală și Uniunea Europeană va fi astfel mai bine pregătită pentru a face față provocărilor demografice actuale.

Cu alte cuvinte scopul Pieței Digitale Unice este de a transforma Europa „într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială”. Pentru aceasta Comisia Europeană a oferit un sprijin substanțial în procesul de elaborare a strategiilor naționale de dezvoltare digitală, în vederea găsirii de soluții în fața capacității strategice/ politice deficitare a multor state membre și în vederea schimbului de cele mai bune practici.

Crearea unei “Piețe Unice Digitale” este una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru anul 2016.

Aflati mai multe pe: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html

Pin It on Pinterest

Share This