În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu o mulțime de provocări: criza refugiaților, terorismul, instabilitatea din regiunile învecinate, necesitatea de a stimula creșterea și stabilitatea în Uniunea Europeană, mai ales în Grecia, nivelul în continuare ridicat al șomajului, mai ales al șomajului din rândul tinerilor din multe state membre.

În acest context, Comisia Europeană, condusă de către președintele Jean-Claude Juncker, a luat decizia de a se concentra pe zece priorități menite să concentreze toate eforturile către provocările menționate. Acestea au fost precizate încă de la începutul mandatului, în 15 iulie 2014, în documentul „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice”. Aceste Orientări politice, convenite în urma unor discuții intense cu grupurile politice din Parlamentul European, alcătuiesc un fel de contract între Comisie și Parlamentul European. Acestea sunt:

  1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții
  2. O piață unică digitală conectată
  3. O uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor
  4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată
  5. O Uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă
  6. Un acord de liber schimb cu SUA rezonabil și echilibrat
  7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă
  8. Către o nouă politică privind migrația
  9. Un actor mai puternic pe plan mondial
  10. O Uniune a schimbărilor democratice

Conform declarației Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Comisia dorește să coopereze din ce în ce mai strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a obține rezultatele pe care europenii le așteaptă. Măsurile deja întreprinse în domeniile prioritare au fost explicate în documentul „Starea Uniunii 2015: progresele realizate în ceea ce privește îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Europene”, emis în 9 septembrie 2015. Raportul este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_ro.pdf  

În anul 2016, Comisia își va concentra eforturile pe măsuri ferme referitoare la criza refugiaților și migrație, la sprijinul pentru locuri de muncă și creștere economică, în special prin investiții și aprofundarea pieței unice, la consolidarea uniunii economice și monetare și a dimensiunii sociale a acesteia, precum și la lucrările privind un regim fiscal mai echitabil. Planul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016 poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_ro.pdf


De asemenea, în luna octombrie, în cadrul raportului celor cinci președinți intitulat „Finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei”, au fost prezentate măsurile ce vor fi întreprinse în continuare în vederea aprofundării uniunii economice și monetare. Puteți consulta măsurile propuse la adresa:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_ro.pdf


Având în vedere amploarea provocărilor cu care se confruntă Europa, instituțiile UE își vor concentra eforturile și energia pentru a avansa rapid în cazul dosarelor esențiale care pot produce o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor. Pe parcursul anului 2016, Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru vă va ține la curent cu măsurile întreprinse pentru fiecare din cele 10 arii prioritare.

 

Pin It on Pinterest

Share This