Preşedinţia bulgară a început la 1 ianuarie 2018 şi se va încheia la 30 iunie 2018. Prioritățile președinției bulgare sunt determinate de mottoul său: „Uniți suntem puternici”, care este și mottoul de pe stema Republicii Bulgaria. Președinția va coopera cu partenerii săi pentru unitatea dintre statele membre și cu instituțiile UE pentru a oferi soluții concrete în vederea construirii unei Europe mai puternice, mai sigure și mai solidare. 

Pe parcursul următoarelor şase luni, Președinția se va axa pe patru domenii-cheie:

  1. viitorul Europei și tinerii,
  2. Balcanii de Vest,
  3. securitate și stabilitate și
  4. economia digitală.

Detalii despre aceste teme se găsesc pe site-ul oficial al preşedinţiei bulgare: https://eu2018bg.bg/en/priorities

Bulgaria va fi succedată de Austria, în perioada iulie-decembrie 2018. România va deţine preşedinţia Consiliului în perioada ianuarie-iunie 2019.

 

O președinție asigurată prin rotație

Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre ale UE la fiecare 6 luni. În cursul acestei perioade de 6 luni, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.

Președinția este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislația UE, de asigurarea continuității agendei UE, a unor procese legislative bine organizate și a cooperării dintre statele membre.

Președinția are două misiuni principale:

1. Planificarea și conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire

Președinția conduce reuniunile din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pregătire ale Consiliului, care includ comitete permanente, precum Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), și grupuri de lucru și comitete care se ocupă de chestiuni foarte precise.

2. Reprezentarea Consiliului în relațiile cu celelalte instituții ale UE

Președinția reprezintă Consiliul în relațiile cu celelalte instituții ale UE, în special cu Comisia și cu Parlamentul European. Rolul său este de a încerca obținerea unui acord privind dosarele legislative prin triloguri, reuniuni de negociere informale și prin reuniuni ale Comitetului de conciliere.

Pin It on Pinterest

Share This