Declarația președintelui von der Leyen la 27 aprilie 2022 și comunicarea ulterioară a Comisiei privind scutirea și reconstrucția Ucrainei din 18 mai 2022 propun să implice, prin parteneriate, orașele Uniunii Europene în reconstrucția orașelor ucrainene. Acest efort oferă o oportunitate unică pentru Ucraina și orașele sale de a combina considerațiile de reconstrucție cu obiectivele de neutralitate climatică pe termen lung și durabilitate în conformitate cu acordul ecologic al UE, cadrele de politici internaționale relevante și noua inițiativă europeană Bauhaus.

Acest lucru va necesita abordări sistemice și implementarea de soluții inovatoare pentru a reduce în special emisiile de gaze ale casei ecologice în toate sectoarele activităților, astfel încât să se conformeze obiectivului neutralității climatice.

Scopul acestei acțiuni este asocierea orașelor mai strâns ucrainene în procesul de tranziție către neutralitatea climatică, care este promovată de misiunea Horizon Europe Climate-Neutral și Smart Cities.

Un apel al orizontului viitor privind asocierea orașelor ucrainene în misiunea orașelor neutre și inteligente se va deschide pe 4 aprilie în toate orașele.

Acest lucru numește obiective în special la:

  • Cartografierea orașelor ucrainene care s-ar putea angaja la ținta de neutralitate climatică
  • Sprijinirea înfrățirii și a echipei între orașele UE și orașele din Ucraina
  • Sprijinirea schimbului de cele mai bune practici

Găsiți aici mai multe informații despre apel.

Termenul limită pentru a solicita: 6 septembrie 2023.

Pin It on Pinterest

Share This