Prioritatea Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții 
 
Asistenții medicali, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și ghizii montani care doresc să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință au la dispoziție din 18 ianuarie 2016 cardul profesional european cu ajutorul căruia își pot atesta calificarea. Cardul facilitează libera circulație a profesioniștilor, prin simplificarea recunoașterii calificărilor profesionale, în toate statele membre UE. 
 
Cardul profesional european nu este un card propriu-zis ci este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. Momentan, puteți utiliza procedura aceasta doar dacă sunteți asistent medical generalist, farmacist, fizioterapeut, ghid montan, agent imobiliar. În cazul celorlalte profesii se aplică procedurile standard de recunoaștere a calificărilor. În viitor, procedura aferentă Cardului profesional european ar putea fi extinsă la alte profesii.
 
Cardul profesional european este dovada electronică a faptului că ați trecut cu succes de verificările administrative și că v-au fost recunoscute calificările profesionale în țara în care doriți să lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiile necesare pentru a presta temporar servicii în țara respectivă. Atunci când vi se aprobă cererea, veți putea genera un certificat în format PDF numit Card profesional european. Acesta va include și un număr de referință pe care viitorul angajator îl poate utiliza pentru a verifica on-line validitatea certificatului dumneavoastră.
 
Atenție! A nu se confunda procedura electronică menționată mai sus cu Cardul profesional european emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, card destinat șomerilor și tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
 
 
Avantajele cardului profesional european
 
Avantajul major este faptul că autoritatea națională cu atribuții în recunoașterea calificărilor profesionale vă va ajuta cu completarea cererii și va verifica dacă aceasta este corectă și completă. De asemenea, va certifica autenticitatea și validitatea documentelor.
 
În cazul în care, în viitor, doriți să introduceți o cerere de stabilire pe termen lung sau de prestare temporară de servicii în altă țară, dosarul dumneavoastră va exista deja în sistem și nu va fi nevoie să încărcați din nou toate documentele. Veți face astfel economie de timp.
 
Menționăm că dacă autoritățile din țara-gazdă care răspund de prelucrarea cererii dumneavoastră nu iau o decizie finală în termenul stabilit, recunoașterea se va acorda în mod automat și veți putea genera un certificat EPC.
 
 
Cât timp vă puteți folosi cardul profesional european?
 
Cardul profesional european va fi valabil nelimitat, dacă vă stabiliți pe termen lung. În majoritatea cazurilor de prestare temporară de servicii cardul este valabil 18 luni, sau 12 luni pentru profesiile care au impact asupra sănătății ori siguranței publice.
 
 
Cum puteți solicita Cardul profesional european
 
Pentru a solicita un Card profesional european, trebuie mai întâi să vă conectați la ECAS, serviciul de autentificare al Comisiei Europene, disponibil la adresa: https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html.  Va trebui să vă creați un nume de utilizator și o parolă, dacă nu aveți deja. Durează câteva minute să vă completați profilul EPC cu informații personale și date de contact.
 
De îndată ce profilul este complet, puteți să creați o aplicație, să încărcați copiile scanate ale documentelor relevante și să le transmiteți autorității din țara de origine. Fiecare document justificativ trebuie scanat și încărcat ca fișier separat.
 
Pentru a afla care sunt documentele de care ați putea avea nevoie pentru recunoașterea calificărilor profesionale în altă țară din UE, vă invităm să accesați secțiunea dedicată acestui domeniu din site-ul Comisiei Europene: 
 
 
Context
 
Recunoașterea reciprocă a calificărilor între statele membre este o preocupare majoră a Comisiei Europene în 2016, Comisia Europeană propunându-și să o serie de măsuri în acest domeniu, cuprinse în Agenda privind noi competențe pentru Europa. Această agenda va viza de asemenea promovarea dezvoltării competențelor, sprijinirea învățământului profesional și învățământului superior și valorificarea întregului potențial al locurilor de muncă din sectorul digital. Aceste măsurile de recunoaștere a calificărilor se integrează priorității 1 a Comisiei Juncker – Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. Informații detaliate referitoare la prioritățile Comisiei Juncker pentru 2016 sunt disponibile la adresa: 

Pin It on Pinterest

Share This