Comisia Europeană a propus în data de 28 septembrie actualizarea normelor privind drepturile călătorilor în transportul feroviar, pentru o mai bună protejare a acestora în caz de întârziere, anulare sau discriminare. Comisia urmărește respectarea acestor drepturi în UE, indiferent de destinație, informarea adecvată a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

 

Ce drepturi au călătorii în Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană este singura zonă din lume în care cetățenii sunt protejați de un set complet de drepturi ale călătorilor – indiferent dacă aceștia călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Legislația UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar a intrat în vigoare în decembrie 2009.

Potrivit normelor europene, călătorii pot, de exemplu, în unele state membre, să aibă dreptul la o compensație financiară în cazul în care trenul ajunge la destinație cu o întârziere de 1 oră sau mai mult. Călătorii întârziați pot, de asemenea, să aibă dreptul la mese și băuturi răcoritoare (în funcție de durata de așteptare) și la cazare, dacă trebuie să stea peste noapte.

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Datorită Uniunii Europene, călătorii beneficiază de un set complet de drepturi, indiferent de locul în care se deplasează pe teritoriul UE. Cu toate acestea, încă există prea mulți călători și navetiști în transportul feroviar european care nu sunt informați în mod corespunzător cu privire la drepturile lor. Noua noastră propunere urmărește remedierea acestei situații. Am convingerea că inițiativa noastră va consolida acest sector, asigurând un echilibru corect între protecția călătorilor și competitivitatea sectorului feroviar.

Toate informațiile referitoare la drepturile călătorilor se regăsesc inclusiv în limba română pe site-ul „Europa ta”:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm

O aplicație pentru smartphone este, de asemenea, disponibilă și poate fi descărcată gratuit pentru Google AndroidiPhoneiPad și Windows Phone.

 

Cum se vor actualiza normele europene privind drepturile călătorilor din transportul feroviar?

Comisia Europeană a înaintat în 28 septembrie 2017 o propunere de modificare a Regulamentului menționat. Propunerea Comisiei actualizează în cinci domenii principale:

  1. Aplicarea uniformă a normelor: serviciile de lungă distanță interne și transfrontaliere urbane, suburbane și regionale nu mai pot fi exceptate de la aplicarea normelor privind drepturile călătorilor. În prezent, doar 5 state membre (Belgia, Danemarca, Italia, Țările de Jos și Slovenia) aplică integral normele, în timp ce altele au pus în aplicare diferite grade de derogări, care îi privează pe călători într-o mare măsură de drepturile lor.
  1. Informare și nediscriminare: o mai bună informare a călătorilor cu privire la drepturile lor, de exemplu prin imprimarea informațiilor pe bilet. Călătorii care utilizează servicii conectate cu bilete separate trebuie să fie informați dacă drepturile lor se aplică pentru întreaga călătorie sau numai pe anumite segmente. Discriminarea pe motive de naționalitate sau loc de reședință este interzisă.
  1. Drepturi îmbunătățite pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă: dreptul obligatoriu la asistență în toate serviciile și despăgubirea integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate. Informațiile relevante trebuie să fie furnizate în formate accesibile, iar personalul feroviar trebuie să beneficieze de formare în vederea sensibilizării cu privire la persoanele cu handicap.
  1. Asigurarea respectării legislației, procedurile de soluționare a reclamațiilor și sancțiuni: termene și proceduri clare pentru soluționarea reclamațiilor și responsabilități și competențe clare ale autorităților naționale responsabile cu aplicarea și asigurarea respectării drepturilor călătorilor.
  1. Proporționalitate și echitate juridică: o clauză „de forță majoră” va scuti societățile feroviare de obligația de a plăti despăgubiri în cazul unei întârzieri cauzate de catastrofe naturale care nu pot fi prevăzute sau împiedicate. Potrivit normelor actuale, societățile feroviare trebuie să plătească despăgubiri chiar și atunci când se confruntă cu astfel de evenimente.

Propunerea Comisiei urmează să fie examinată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu.

 

Pin It on Pinterest

Share This