În 25 iunie patru mari piețe on-line (Alibaba – pentru AliExpress, Amazon, eBay și Rakuten – Franța) au semnat un acord prin care se prevede retragerea mai rapidă a produselor periculoase vândute pe platformele lor. 

Cele patru mari societăți on-line s-au angajat să răspundă la notificările privind produsele periculoase primite din partea autorităților statelor membre în termen de 2 zile lucrătoare și la cele transmise de clienți în termen de 5 zile lucrătoare.

În 2016, în UE, vânzările on-line au reprezentat 20 % din vânzările totale. Totodată, din ce în ce mai multe produse periculoase notificate în cadrul sistemului de alertă rapidă sunt vândute on-line. Acest lucru demonstrează necesitatea ca toate piețele on-line să își intensifice eforturile vizând retragerea produselor periculoase. 

Directiva UE privind comerțul electronic introduce proceduri privind notificarea și retragerea conținutului on-line problematic, dar nu le reglementează în detaliu. De aceea, aceste patru mari piețe on-line au convenit asupra unei serii de angajamente menite să asigure o bună protecție a consumatorilor din UE. 

Grupul Alibaba (pentru AliExpress), Amazon, eBay și Rakuten-Franța s-au angajat să ia următoarele măsuri:

  • Să reacționeze în termen de două zile lucrătoare la notificările adresate de autoritățipunctelor de contact ale companiilor pentru a elimina listele cu produse nesigure. Companiile în cauză urmează să monitorizeze situația și să informeze autoritățile cu privire la acțiunile întreprinse.
  • Să le ofere clienților proceduri clare privind notificarea listelor cu produse nesigure. Aceste notificări sunt tratate rapid și primesc un răspuns adecvat în termen de cinci zile lucrătoare.
  • Să consulte informațiile privind produsele rechemate/periculoasedisponibile în sistemul de alertă rapidă al UE pentru produsele nealimentare periculoase și să ia măsurile necesare în ceea ce privește produsele respective, atunci când acestea pot fi identificate.
  • Să creeze puncte unice de contact specificedestinate autorităților din statele membre ale UE pentru notificările cu privire la produsele periculoase și pentru facilitarea comunicării pe probleme de siguranță a produselor.
  • Să ia măsuri menite să prevină reapariția listelor de produse periculoase deja retrase.
  • Să furnizeze informații/formare pentru vânzătoricu privire la conformitatea cu legislația UE privind siguranța produselor, să-i oblige să respecte legea și să le pună la dispoziție linkul către lista cu legislația UE privind siguranța produselor. 

 

Etapele următoare

La fiecare șase luni, piețele on-line și Comisia Europeană vor evalua progresele înregistrate cu privire la aceste angajamente, prin publicarea unui raport.

Comisia Europeană încurajează și alte piețe on-line să urmeze exemplul acestor patru societăți și să adere la inițiativă, contribuind astfel la îmbunătățirea siguranței produselor on-line pentru consumatorii din UE.

 

Context

În martie 2018, Comisia a adoptat o recomandare în care sunt prevăzute măsuri operaționale care trebuie luate de societățile în domeniu și de statele membre pentru a-și intensifica și mai mult acțiunile în acest sens, înainte de a decide dacă va fi necesar să propună vreun act legislativ. Recomandările formulate se aplică tuturor formelor de conținut ilegal, de la conținut cu caracter terorist, incitare la ură și violență și materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor la produse nesigure și încălcarea drepturilor de autor.

Sistemul de alertă rapidă al UE permite un schimb rapid de informații între 31 de țări europene și Comisia Europeană cu privire la produsele nealimentare periculoase care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor.

 

Acordul privind siguranța produselor poate fi consultat la adresa:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/consumer-product-safety/product-safety-rules_en

 

Informații suplimentare privind sistemul de alertă rapidă sunt disponibile la adresa:

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm

Pin It on Pinterest

Share This