În data de 23 octombrie 2017, la Luxemburg a avut loc Consiliul pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori. În cadrul Consiliului, miniștrii pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din țările Uniunii Europene și-au dat aprobarea unanimă pentru pilonul european al drepturilor sociale al Comisiei. Pilonul va fi va fi lansat oficial de Parlament, Consiliu și de Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc la 17 noiembrie la Göteborg. 

 

Ce este pilonul european al drepturilor sociale?

Ideea unui pilon european al drepturilor sociale a fost menționată pentru prima dată în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din anul 2015. O primă versiune a pilonului a fost prezentată la 8 martie 2016, fiind urmată de o amplă consultare a statelor membre, a instituțiilor UE, a partenerilor sociali, a societății civile și a cetățenilor.

Textul final a fost prezentat de reprezentanții Comisiei Europene în data de 26 aprilie 2017, acesta cuprinzând 20 de principii și de drepturi în sprijinul echității și al bunei funcționări a piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială, conceput pentru a servi drept punct de reper pentru un proces reînnoit de convergență în perspectiva îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în statele membre ale UE.

Domeniile acoperite sunt:

Capitolul I: Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii

 1. Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții
 2. Egalitatea de gen
 3. Egalitatea de șanse
 4. Sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă

 

Capitolul II: Condiții de muncă echitabile

 1. Locuri de muncă sigure și adaptabile
 2. Salarii
 3. Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere
 4. Dialogul social și participarea lucrătorilor
 5. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală
 6. Un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor

 

Capitolul III: Protecția socială și incluziunea socială

 1. Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii
 2. Protecție socială
 3. Indemnizații de șomaj
 4. Venit minim
 5. Prestații de bătrânețe și pensii
 6. Asistență medicală
 7. Incluziunea persoanelor cu handicap
 8. Îngrijire pe termen lung
 9. Locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost
 10. Accesul la servicii esențiale

 Mai multe informații privind pilonul european al drepturilor sociale sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro 

 

Revizuirea normelor privind detașarea lucrătorilor

De asemenea, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la propunerea Comisiei de revizuire a normelor privind detașarea lucrătorilor. Acordul politic privind detașarea lucrătorilor confirmă principiul fundamental al Comisiei referitor la o remunerație egală pentru aceeași activitate desfășurată în același loc, invocat de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2015 și în orientările sale politice, în temeiul căruia lucrătorii detașați vor beneficia, în general, de aceleași norme în materie de remunerație și de condiții de muncă precum cele aplicabile lucrătorilor locali.

Acordul obținut în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă a Parlamentului European și apoi în cadrul Consiliului confirmă puternicul angajament politic al tuturor actorilor de a depune eforturi pentru ca piața internă a muncii să devină mai echitabilă, iar normele sale mai ușor de aplicat.

Propunerea oficială de modificare a Directivei din 1996 privind detașarea lucrătorilor a fost prezentată de Comisia Europeana în data de 8 martie 2016 și se bazează pe bazează pe principiul „remunerației egale pentru aceeași activitate desfășurată în același loc”, prevăzând că lucrătorii detașați vor beneficia, în general, de aceleași norme în materie de remunerație și de condiții de muncă precum cele aplicabile lucrătorilor locali. Aceasta vine în completarea Directivei de punere în aplicare privind detașarea lucrătorilor din 2014, prin intermediul căreia au fost introduse noi instrumente pentru combaterea fraudelor și a abuzurilor și pentru îmbunătățirea cooperării administrative dintre autoritățile naționale responsabile de detașarea lucrătorilor.

 

Acțiuni viitoare

În 2018, Comisia va institui o Autoritate europeană în domeniul muncii, în conformitate cu discursul din 2017 al președintelui Juncker privind starea Uniunii și cu scrisoarea sa de intenție. Obiectivul este acela de a consolida cooperarea dintre autoritățile de pe piața muncii de la toate nivelurile și de a gestiona mai bine situațiile transfrontaliere.

Comisia va propune, de asemenea, alte inițiative în sprijinul unei mobilități echitabile, inclusiv un număr de securitate socială european, pentru a îmbunătăți vizibilitatea și accesibilitatea (digitală) a drepturilor de securitate socială.

Pin It on Pinterest

Share This