În mai 2015, Comisia Europeană a prezentat acțiunile ce vor fi întreprinse de către Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2016 pentru crearea unei piețe unice digitale. În momentul de față, din cauza barierelor online cetățenii nu pot beneficia de o serie de bunuri și servicii. Numai 15 % din europeni fac cumpărături online dintr-o altă țară UE. De asemenea, doar 7 % din IMM-uri vând transfrontalier. Piața unică digitală urmărește eliminarea unor anumite reglementări care pot frâna buna desfășurare a lucrurilor și, astfel, trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură. Acest lucru ar putea crea sute de mii de noi locuri de muncă și ar putea contribui cu 415 miliarde de euro pe an la economia europeană.

Strategia privind piața unică digitală stabilește 16 acțiuni esențiale, grupate în 3 piloni, care vor fi întreprinse de către Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2016.

 Prin Pilonul I Comisia propune măsuri pentru un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă:

• norme pentru a facilita comerțul electronic transfrontalier;

• asigurarea respectării, cu o mai mare rapiditate și consecvență, a normelor de protecție a consumatorilor, prin revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului;

• servicii de coletărie mai eficiente și mai accesibile ca preț;

• încetarea blocării geografice nejustificate;

• identificarea eventualelor preocupări în materie de concurență care afectează piețele europene de comerț electronic;

• o legislație modernă, mai europeană privind drepturile de autor;

• o revizuire a Directivei privind transmisiile prin satelit și

• reducerea sarcinii administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din cauza regimurilor diferite de TVA.

În cadrul Pilonului II, Comisia propune măsuri referitoare la crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare:

• o revizuire ambițioasă a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor;

• o revizuire a cadrului mediatic audiovizual, astfel încât acesta să poată răspunde cerințelor secolului al XXI-lea;

• efectuarea unei analize cuprinzătoare privind rolul pe piață al platformelor online (motoarele de căutare, mijloacele de comunicare sociale, magazinele de aplicații etc.);

• consolidarea încrederii în serviciile digitale, precum și securitatea acestora, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

• realizarea unui parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică în domeniul tehnologiilor, precum și soluții pentru securitatea rețelelor online.

 

În cadrul Pilonului III, Comisia propune măsuri referitoare la valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale:

• „inițiativă europeană privind libera circulație a datelor”, cu scopul de a promova libera circulație a datelor în Uniunea Europeană;

• definirea priorităților pentru standarde și interoperabilitate în domenii esențiale pentru piața unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea transportului sau energia (contorizare inteligentă);

• susținerea unei societăți digitale favorabile incluziunii, în care cetățenii au competențele potrivite pentru a profita de oportunitățile oferite de internet și a­și spori șansele de a obține un loc de muncă.

Informații suplimentare se pot găsi în cadrul Comunicării Comisiei Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa, disponibilă la link-ul:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN 

 

Context

Pachetul de măsuri privind piața unică digitală este o prioritate a Comisiei Europene pentru 2016. Aceste măsuri se integrează priorității nr. 2 a Comisiei Juncker – O piață unică digitală conectată. Informații detaliate referitoare la prioritățile Comisiei Juncker pentru 2016 sunt disponibile la adresa:

http://europedirect-adrcentru.ro//stiri-uniunea-europeana/530-care-sunt-prioritatile-comisiei-europene-pentru-2016 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This