În anul 2016 antreprenorii români vor putea beneficia de fonduri nerambursabilă de la Guvernul României, atât pentru investiții în start-up-uri cât și pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii existente.

Pentru a fi operaționalizate, Guvernul trebuie să aprobe, în 2016, procedurile de derulare a programelor, în care vor fi prevăzute toate detaliile tehnice, condițiile și sumele care vor fi acordate. De asemenea, OUG 77/2014 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 20/2015 impune structurii de specialitate pași suplimentari de parcurs în lansarea programelor față de anii precedenți.

Astfel, se estimează că programele menționate vor fi lansate cel mai devreme în luna aprilie 2016.

Proiectele de proceduri pot fi consultate la adresele de internet:

1. Programul național multianual de microindustrializare
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-na-ional-multianual-de-microindustrializare-2016  

2. Programul START
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-start-2016  

3. Programul Comerț
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016  

4. Programul SRL-D
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-stimularea-nfiin-355-259-rii-351-i-dezvolt-259-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-259-tre-ntreprinz-259-torii-debutan-355-i-n-afaceri 

5. Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii în mediul rural
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-national-multianual-pentru-infiintarea-si-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-in-mediul-rural 

6. Programul pentru organizarea Târgului IMM-urilor

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-de-implementare-a-programului-pentru-organizarea-targului-intreprinderilor-mici-si-mijlocii—timm-2016 

 

Pin It on Pinterest

Share This