SPUNE-ȚI PĂREREA DESPRE CELE 5 SCENARII ȘI VIITORUL EUROPEI

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat în dezbatere publică Cartea Albă privind viitorul Europei, reprezentând contribuția Comisiei Europene la Summit-ul de la Roma din 25 martie 2017, când am sărbătorit cea de-a 60-a aniversare a Uniunii Europene.

Cartea Albă stabilește principalele provocări și oportunități pentru Europa în deceniul următor, oferind totodată cinci scenarii posibile pentru modul în care Uniunea Europeană, formată din 27 de state membre, ar putea evolua până în anul 2025, în funcție de modul în care Europa va alege să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm.

Aveți mai jos descris pe scurt fiecare scenariu. Ce aduce fiecare propunere până în 2025? Care sunt avantajele și dezavantajele scenariilor? Să ne imaginăm cum ar fi dacă…? puteți vedea în materialele atașate fiecărui scenariu.

Scenariul 1: Continuând pe același drum. În acest scenariu în care UE-27 își menține parcursul, Uniunea se axează pe punerea în aplicare și pe actualizarea agendei sale existente de reformă. Prioritățile sunt actualizate cu regularitate, problemele sunt soluționate pe măsură ce apar și noua legislație este pusă în aplicare în mod corespunzător. Ca urmare, cele 27 de state membre și instituțiile europene urmăresc o agendă comună de acțiune.

Scenariul 2: Accent exclusiv pe piața unică. În acest scenariu în care UE-27 nu agreează să întreprindă acțiuni în plus în mai multe domenii de politică, accentul se pune tot mai mult pe aprofundarea anumi-tor aspecte-cheie ale pieței unice. Nu există voința comună de a colabora aprofundat în domenii pre-cum migrația, securitatea sau apărarea. Cooperarea cu privire la noi aspecte de interes comun este adesea gestionată la nivel bilateral. De asemenea, UE-27 reduce în mod semnificativ sarcina de regle-mentare, retrăgând două acte legislative existente pentru fiecare nouă inițiativă propusă.

Scenariul 3: Cei care doresc mai mult realizează mai mult. În acest scenariu în care UE-27 își desfășoară activitatea ca și acum, dar dacă anumite state membre doresc să facă mai mult în comun, se formează una sau mai multe „coaliții ale doritorilor”, care conlucrează în anumite domenii de politică. Printre aceste domenii de politică se pot număra apărarea, securitatea internă, impozitarea sau aspectele sociale. Drept urmare, pentru a-și aprofunda cooperarea în domeniile alese, noile grupuri de state membre convin asupra anumitor modalități juridice și bugetare.

Scenariul 4: Mai puțin, dar mai eficient. În acest scenariu în care există consens asupra necesității de a aborda mai bine împreună anumite priorități, UE-27 decide să își concentreze atenția și resursele limitate asupra unui număr restrâns de domenii.

Scenariul 5: Mult mai mult, împreună. În acest scenariu în care există consens în ceea ce privește fap-tul că nici UE-27 în forma actuală, nici țările europene pe cont propriu nu sunt suficient de bine pregă-tite pentru a face față provocărilor curente, statele membre decid să pună în comun competențe, re-surse și procese decizionale în toate domeniile. Prin urmare, cooperarea între toate statele membre este aprofundată mai mult ca niciodată în toate domeniile. Similar, zona euro este consolidată, plecând de la premisa clară că ceea ce este benefic pentru țările care utilizează moneda comună este, de asemenea, benefic pentru toți. Deciziile sunt convenite mai rapid la nivel european și sunt puse în aplicare cu celeritate.

Voi cum vedeți viitorul Uniunii Europene? Vrem să aflăm opinia voastră referitoare la numeroasele provocări cu care ne confruntăm. Dacă vreți să contribuiți la conturarea unei viziuni privind rolul Uniunii Europene în viitor, vă rugăm să folosiți acest formular.

În perioada următoare, Comisia Europeana, alături de Parlamentul European și de statele membre interesate, va găzdui o serie de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în orașele și în regiunile Europei. România are această oportunitate extraordinară de a fi implicată, pentru prima dată în istoria ei de stat membru UE, în acest proces al reformării Uniunii Europene cu 27 de state membre. Iar pentru a ne implica trebuie să cunoaștem fiecare opțiune în parte. Viitorul Europei este în mâinile noastre. Primele concluzii vor fi trase cu ocazia Consiliului European din decembrie 2017. Astfel se va putea decide asupra acțiunilor ulterioare, care să fie întreprinse în timp util pentru alegerile parlamentare europene din iunie 2019.

Alba Iulia, 04.05.2017

Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, sunt informaţi asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activităților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la europedirect@adrcentru.ro, sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Pin It on Pinterest

Share This