Începând de ieri, 27 iulie 2016, se pot depune proiecte în cadrul apelului de proiecte adresat microîntreprinderilor ce realizează investiții în mediul urban, indiferent de localizarea sediului social.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul aplicației electronice MySMIS, disponibilă la adresa de internet: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Conform Ghidului specific pentru Prioritatea de investiții 2.1A a Programului Operațional Regional 2014-2020, investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. Lista domeniilor de activitate eligibile este prezentată în cadrul anexei 2 la Ghidul specific.

Ghidul Specific pentru Prioritatea de Investiţii 2.1, Apelul de proiecte 2.1.A/2016, este disponibil la următoarea adresă de internet: http://regio-adrcentru.ro/2-1-2-2-sprijinirea-crearii-si-extinderea-capacitatilor-avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/.

Prin acest apel sunt finanțate microîntreprinderile, adică întreprinderile care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare. De remarcat este faptul că prin acest apel sunt finanțate doar microîntreprinderile care au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

De asemenea, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 vor fi disponibile în curând fonduri și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Mai exact, în data de 25 iulie 2016 s-a publicat spre consultare publică Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se va adresa societăților care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Valoarea finanțării nerambursabile ce va fi acordată este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro. Ghidul Specific supus consultării publice poate fi consultat la adresa de internet:

http://regio-adrcentru.ro/2-2-promovarea-spiritului-antreprenorial-in-special-prin-facilitarea-exploatarii-economice-a-ideilor-noi-si-prin-incurajarea-crearii-de-noi-intreprinderi-inclusiv-prin-incubatoare-de-afaceri/

De remarcat este faptul că IMM-urile din sectorul medical sunt eligibile în cadrul acestui apel, deși sectorul medical nu este finanțat prin apelul de proiecte 2.1A adresat microîntreprinderilor.

Cei interesați să realizeze investiții non-agricole în mediul rural trebuie să știe că de astăzi s-au deschis sesiuni de depunere în cadrul Submăsurii 6.2 și al Submăsurii 6.4 a Programului Național de Dezvoltare Rurală care finanțează astfel de investiții. Informații detaliate privind aceste linii de finanțare sunt disponibile la adresele de internet:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole

De asemenea, în perioada imediat următoare antreprenorii români care doresc să realizeze investiții în start-up-uri cât și cei care au firme cu o vechime de cel mult 2 ani vor putea beneficia de fonduri nerambursabile oferite de Guvernul României.

Informații detaliate privind accesarea Programului pentru stimularea înființării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri SRL-D sunt disponibile la adresa de internet:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-pentru-stimularea-nfiin-rii-i-dezvolt-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-tre-ntreprinz-torii-debutan-i-n-afaceri-srld

Informații detaliate privind accesarea Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-pentru-dezvoltarea-abilit-ilor-antreprenoriale-n-r-ndul-tinerilor-i-facilitarea-accesului-acestora-la-finan-are-start

Pin It on Pinterest

Share This