Luna trecută, Camera Deputaților a adoptat un proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European care vizează instituirea unui sistem european de asigurare a depozitelor.

Comisia Europeană a propus încă din luna noiembrie a anului trecut un sistem de asigurări pentru depozitele bancare aplicabil în toată zona euro, și a stabilit, în paralel, măsuri suplimentare de reducere a riscurilor în sectorul bancar. Un sistem financiar unificat este important în transmiterea eficientă a politicii monetare, făcând astfel o mai bună absorbție a șocurilor economice printr-o diversificare adecvată a riscurilor în toate statele membre și pentru încrederea generală în sistemul bancar din zona euro.

Propunerea de regulament vizează instituirea în trei etape succesive a unui sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS, European Deposit Insurance Scheme), cel de al treilea pilon al uniunii bancare. Aceste trei etape presupun:

  • un sistem de reasigurare pentru schemele naționale participante de garantare a depozitelor („SGD-uri participante”) într-o primă etapă de trei ani,
  • un sistem de coasigurare pentru SGD-urile naționale participante într-o a doua etapă de patru ani și
  • un sistem de asigurare completă pentru SGD-urile naționale participante în regimul permanent.

Sistemul include o serie de garanții solide împotriva „hazardului moral” și a utilizării necorespunzătoare, în scopul de a stimula sistemele naționale să își gestioneze cu prudență riscurile potențiale. Un sistem național nu poate beneficia de pe urma sistemului european de asigurare a depozitelor decât dacă își constituie fondurile în conformitate cu o traiectorie de finanțare precisă și dacă respectă cerințele esențiale prevăzute de legislația Uniunii.

 

Punctele importante ale sistemului

Sistemul european de garantare a depozitelor bancare va fi construit pornind de la sistemul actual, compus din sistemele naționale de garantare a depozitelor, create în conformitate cu normele europene. Nivelul de protecție pentru depunătorii individuali va rămâne același (100 000 euro), sistemul urmând a fi în general neutru din punctul de vedere al costurilor pentru sectorul bancar: contribuțiile băncilor la EDIS pot fi deduse din contribuțiile lor la sistemele naționale de garantare a depozitelor.

Acesta va fi obligatoriu pentru statele din zona euro ale căror bănci sunt în prezent acoperite de mecanismul unic de supraveghere, dar va fi deschis și altor state membre ale Uniunii care doresc să adere la uniunea bancară. Referitor la riscuri, băncile care își asumă riscuri mai mari vor plăti cotizații mai mari decât băncile mai sigure, lucru care va fi consolidat pe măsura introducerii EDIS, ajustările la risc urmând a se aplica de la bun început;

De asemenea, pe lângă introducerea EDIS și în paralel cu activitatea legată de propunerea legislativă, Comisia va urmări adoptarea unui pachet complet de măsuri pentru reducerea riscurilor și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile în cadrul uniunii bancare. Pe lângă acestea, Comisia va depune eforturi pentru a asigura transpunerea integrală de către statele membre a legislației existente în acest domeniu, cum ar fi directivele din 2014 privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și privind sistemele de garantare a depozitelor. Acolo unde a fost cazul, au fost deja inițiate proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.

 

Context

Comisia Europeană a cerut în anul 2012 crearea unei uniuni bancare, care să plaseze sectorul bancar pe o bază mai solidă și să restabilească încrederea în moneda euro. Uniunea bancară urma să fie implementată pas cu pas prin transferarea supravegherii la nivel european, prin instituirea unui cadru unic pentru gestionarea crizelor din sistemul bancar și a unui sistem comun de protecție a depozitelor. Primele două etape au fost parcurse prin instituirea mecanismului unic de supraveghere (MUS) și a mecanismului unic de rezoluție (MUR), însă nu a fost creat încă un sistem comun de protecție a depozitelor.

Raportul celor cinci președinți propune în mod special instituirea, pe termen lung, a unui sistem european de garantare a depozitelor (EDIS), ca un al treilea pilon al uniunii bancare, alături de supravegherea bancară, care a fost încredințată mecanismului unic de supraveghere (MUS), și de rezoluția bancară, care a fost încredințată mecanismului unic de rezoluție (MUR). Deși sistemele de garantare a depozitelor naționale sunt deja în vigoare, asigurând protecție pentru suma de 100.000 euro pe persoană/pe cont și pe bancă, ele nu sunt sprijinite de un sistem european comun.

Finalizarea uniunii bancare este o etapă importantă în realizarea unei Uniuni economice și monetare mai profundă și mai echitabilă. Aceasta este una dintre cele zece priorități stabilite în Agenda pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice —declarația de misiune a Comisiei Juncker.

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru instituirea unui sistem european de asigurare a depozitelor poate fi vizualizată accesând următorul link:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-586-RO-F1-1.PDF

Hotărârea privind adoptarea opiniei Camerei Deputaților referitoare la propunerea de Regulament menționată mai sus poate fi consultată la adresa:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/ph035_phcd35.pdf

Raportul celor cinci președinți poate fi consultat la adresa:
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf

Pin It on Pinterest

Share This