Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută recomandările specifice de țară pentru 2016, pentru politicile economice naționale. Potrivit documentului, Comisia Europeană are patru mari recomandări pentru România, fiecare cu mai multe subpuncte, care se referă la consolidare fiscală si bugetară și la continuarea reformei în domeniul sănătății, educației si administrației publice.

Publicarea recomandărilor specifice de țară reprezintă un moment cheie în Semestrul European, care este ciclul coordonării politicilor economice naționale la nivel european. Recomandările au la bază atât Raportul de țară, care prezintă analiza detaliată a Comisiei asupra economiei românești, cât și Programul Național de Reformă și Programul Național de Convergență, prezentate de România la 28 aprilie 2016.

Recomandări în domeniul macroecomic

În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se referă la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu. În prezent, România face obiectul componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere. În Programul său de convergență pentru 2016, guvernul are în vedere o deteriorare a soldului global de la -0,7 % în 2015 la -2,9 % din PIB în 2016 și 2017. Se preconizează că soldul structural se va deteriora, de asemenea. Programul urmărește să se îndepărteze de la obiectivul bugetar pe termen mediu – un deficit structural de 1 % din PIB – care a fost atins în 2014 și 2015 și nu prevede revenirea la acesta în cursul perioadei acoperite de program. Conform Programului de convergență, se estimează că ponderea datoriei publice în PIB va rămâne sub 40 % pe durata programului. Scenariul macroeconomic pe care se întemeiază aceste proiecții bugetare este plauzibil pentru 2016 și ușor favorabil pentru 2017. Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2016, există riscul unei abateri semnificative atât în 2016, cât și, în condițiile menținerii politicilor actuale, în 2017. În plus, previziunile Comisiei din primăvara anului 2016 preconizează un deficit public de 3,4 % din PIB în 2017, depășind astfel valoarea de referință de 3 % din PIB prevăzută în tratat. Pe baza evaluării Programului de convergență și ținând seama de previziunile Comisiei din primăvara anului 2016, Consiliul consideră că există riscul ca România să nu respecte prevederile Pactului de stabilitate și de creștere. Prin urmare, vor fi necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea conformității în 2016 și în 2017.

 

Recomandări în domeniul social

În domeniul social, Comisia recomandă:
• adaptarea serviciilor furnizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la profilul celor care își caută un loc de muncă,
• adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim,
• egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați,
• combaterea abandonului școlar timpuriu și
• sporirea calității educației, în special în rândul populației rome.
Recomandările Comisiei include, de asemenea, limitarea plăților informale în sistemul de sănătate și creșterea ponderii îngrijirii în regim ambulatoriu.

 

Recomandări în domeniul administrației publice

În privința administrației publice, în viziunea Comisiei este necesară creșterea independenței și transparenței gestionării resurselor umane si simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetățeni, precum și consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.

Alte aspecte vizate de recomandările Comisiei prevăd îmbunătățirea accesului la servicii publice integrate, extinderea infrastructurii de bază și diversificarea economică, în special în zonele rurale, adoptarea și punerea în aplicare a planului general de transport și o mai bună prioritizare a proiectelor publice de investiții.

 

Recomandările Comisiei Europene pentru România pot fi consultate la adresa de internet: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_romania_ro.pdf

Programul național de reformă pentru 2016 prezentat de România la 28 aprilie 2016 poate fi consultat la adresa de internet: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_romania_ro.pdf

Programul de convergență pentru 2016 poate fi consultate la adresa de internet: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cp2016_romania_ro.pdf

Pin It on Pinterest

Share This