În anul 2017 Guvernul României a lansat un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul a fost instituit prin emiterea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată prin Legea nr. 112/2017. Programul este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC). 

Prin Programul “Start-up Nation – Romania” se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual. 

În data de 22 octombrie, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și antreprenoriat a publicat în dezbatere proiectul ghidului solicitantului Start-up Nation 2018. Ghidul se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului START-UP NATION 2018. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, selecţie, aprobare şi implementare a acestora. Propuneri și observații pot fi trimise la adresa directia.imm@imm.gov.ro  

Ghidul este disponibil la adresa de internet:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/proiect-ghidul-solicitantului-start-up-nation-2018/

De asemenea, puteți consulta proiectul de procedură de implementare a programului și grila de evaluare la adresa:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/proiect-procedura-implementare-start-up-nation-2018/

 

Ce aduce nou apelul din 2018?

Spre deosebire de ediţia de anul trecut, în acest an antreprenorii care aplică la Start-Up Nation pot solicita şi primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului. 

O altă modificare intervine în selectarea şi contractarea proiectelor: pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face după principiul primul venit, primul servit (proiectele vor fi contractate în ordinea înregistrării în aplicaţie, cu condiţia să obţină un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte). Contractarea se va realiza în limita bugetului alocat apelului.

Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului, ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului, numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri, activitatea pe care accesează programul, data şi ora înscrierii în program.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Referitor la criteriile de selecţie a proiectelor câştigătoare, vor beneficia de punctaj suplimentar firmele din sectorul producţiei și serviciilor (30 de puncte). 

Pentru un loc de muncă nou creat în plus faţă de cel obligatoriu, se acordă 10 puncte suplimentare, iar pentru cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/ absolvent după anul 2012/ şomer se acordă 5 puncte suplimentare.

Dacă echipamente tehnologice şi software-urile necesare desfăşurării activităţii au o pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri, antreprenorul primeşte cinci puncte. Poate primi 10 puncte dacă echipamentele înseamnă 60% din cifra de afaceri.

Se introduce de asemenea un criteriu nou. În cazul în care niciunul dintre acţionarii sau asociaţii solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvenţă sau faliment, proiectul primeşte 25 de puncte în plus.

Apelul de proiecte se va închide automat la momentul la care valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele înregistrate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului. 

Pentru informații suplimentare, puteți contacta reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat la datele de contact disponibile la adresa: http://www.aippimm.ro/categorie/animmc/date-de-contact/

Pin It on Pinterest

Share This