UPDATE:

În 17 mai la Alba Iulia, în cadrul seminarul de prezentare a programului Start-up Nation, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și ulterior în 18 mai 2017, la Universitatea din București, Secretarul de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a prezentat câteva modificări importante aduse programului:

– planul de afaceri a fost simplificat față de varianta publicată la începutul lunii mai

schema de minimis a suferit o serie de modificări

Modificările la această schemă de minimis includ faptul că în calcularea ponderii echipamentelor tehnologice și software-urilor în totalul valorii planului de afaceri vor fi incluse și echipamentele încadrate în categoria obiectelor de inventar. Astfel, beneficiarii Programului ar urma să se încadreze mai ușor pentru obținerea celor 10 puncte acordate dacă echipamentele și software-urile reprezintă cel puțin 50% din valoarea totală a cheltuielilor.

Caracterul inovator al proiectului se va analiza în raport cu vechimea tehnologiei echipamentelor și software-ului achiziționate în cadrul proiectului. Cele 5 puncte aferente acestui criteriu se vor acorda dacă 25% din echipamentele tehnologice și software-ul achiziționate vor îngloba tehnologii inovative, nu mai vechi de 3 ani. Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată printr-un certificat eliberat de către producător, respectiv distribuitor ce va fi depus la prima cerere de rambursare/plată, beneficiarii fiind astfel constrânși să demonstreze îndeplinirea celor 2 condiții.

Alte clarificări referitoare la Program:

 • operatorii economici de tipul întreprindere individuală – II, persoană fizică autorizată – PFA și întreprinderi familiale – IF care au avut codul CAEN autorizat în anii 2016-2017 pot aplica pe același cod CAEN în cadrul programului (cu o firmă nou-înființată);
 • va fi necesară autorizarea codului CAEN până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/cerere de plată;
 • angajarea persoanelor defavorizate/șomeri/absolvenți după anul 2012 va fi demonstrată cel mai târziu la ultima cerere de rambursare/plată soluționând astfel neconcordanța dintre schema de minimis și planul de afaceri publicate în versiune draft la începutul lunii mai;
 • va fi permisă modificarea locației de implementare pentru beneficiari mai puțin pentru cei încadrați pe fonduri europene care vor fi restricționați la realocare în regiunea București-Ilfov și mediul rural conform regulamentelor aferente finanțărilor europene.
 • cursuri de perfecționare se vor putea realiza în limita a 3.000 lei în domeniile necesare, eliminându-se restricționarea efectuării doar a cursurilor de dezvoltare a abilităților antreprenoriale. De asemenea, cursurile efectuate nu trebuie sa fie acreditate ANC fiind eligibile și cursuri de perfecționare în afara țării.
  halele/spațiile de producție sunt eligibile însă cheltuielile aferente construcției și amenajării spațiului rămân neeligibile.
 • nu este permisă decontarea cheltuielilor cu chiria aferente spațiilor închiriate între rude de până la gradul II.
 • Un aspect adus în discuție a fost referitor la obigativitatea menținerii plafonului salarial în perioada de monitorizare de 2 ani pentru locurile de muncă create, reprezentanții ministerului menționând că, deși acest aspect nu a fost prevăzut în mod expres în schemă, așteptarea este ca plafoanele salariale să fie menținute și după implementarea proiectului.

De asemenea, pentru a preîntâmpina problemele cauzate de fluctuația de personal s-a specificat că se poartă discuții pentru introducerea unui termen de 30 zile pentru ocuparea locului de muncă vacantat.

Implementarea programului se va realiza în parteneriat, cel mai probabil un partener din domeniul bancar, care var acorda beneficiarilor credite punte pentru implementarea planurilor de afaceri prin intermediul cererilor de rambursare. Creditele acordate vor fi garantate prin intermediul FNGCIMM, iar comisionul FNGCIMM va fi cheltuială eligibilă în cadrul programului.

Lansarea apelului de proiecte Start-up Nation este programată pentru începutul lunii iunie, urmând ca primele contracte de finanțare să fie semnate în luna august 2017. Documentele modificate (schema de minimis și planul de afaceri) ar urma să fie publicate săptămâna viitoare.

Aici regăsiți prezentarea Programului Start-up nation susținuta de Secretarul de Stat Harry Ilan Laufer

pdfPrezentare_Start-up_Nation_Romania.pdf

Articolul inițial

În 5 mai 2017 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a făcut publice normele schemei de ajutor de minimis ale programului Start-Up Nation. Procedura, lista codurilor CAEN eligibile in cadrul schemei precum și modelul de plan de afaceri și grila de evaluare (din ultima pagină a modelului de plan de afaceri) pot fi consultate la adresa de internet: http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/.

Programul este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. Datele lor de contact dunt disponibile la adresa www.aippimm.ro . Evenimente de promovare a programului sunt organizate în fiecare județ al României.

Data de la care este activă înregistrarea on-line va fi comunicată pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
Solicitanții eligibili sunt întreprinderile înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgența nr. 10/ 2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017.

O altă condiție de eligibilitate este ca societatea să fie înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
Codul CAEN pentru care solicită finanțare trebuie să fie eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • Echipamente tehnologice necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate);
 • Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Mijloace de transport;
 • Echipamente IT tehnică de calcul;
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecție a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
 • Salariile, utilităţile şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii si comerț;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Active necorporale;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 • Taxe ape valoarea adăugată nedeductibilă;
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA.
  Valoarea grantului este de maxim 200.000 lei, iar contribuția solicitantului este de 0%. Se estimează că sprijinul va fi acordat pentru 10.000 de persoane anual!
  Se va aplica atât mecanismul cererilor de plată, cât și al cererilor de rambursare. Depunerea cererilor de finanțare va fi posibilă în perioada următoare, iar plățile efective ar urma să înceapă în luna august 2017. Se pot obține inclusiv credite punte pentru implementarea proiectelor.

Pin It on Pinterest

Share This