România face parte din grupul țărilor pe trend ascendent, ce înregistrează un ritm de evoluție mai rapid decât media, arată rezultatele celui mai recent Index privind economia și societatea digitală publicat joi, 25 februarie.

Cu un punctaj general de 0,35, România ocupă însă ultimul loc între statele membre UE, performanțele sale fiind mai slabe decât cele înregistrate la nivel european. Indexul privind economia și societatea digitală (DESI) este un instrument pentru măsurarea progreselor realizate de statele membre UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Acesta reunește o serie de indicatori relevanți, și anume: grad de conectare, capital uman, grad de utilizare a internetului, nivel de integrare a tehnologiilor digitale și număr de servicii publice digitale.

Comparativ cu anul trecut, datele consemnează creșterea gradului de conectare a populației la rețelele de bandă largă, în special datorită calității acestor servicii. România se situează deasupra mediei UE în privința accesului la Internet de mare viteză, rețelele naționale putând oferi viteze de 30Mbps, pentru 72% dintre gospodării, media UE fiind de 71%. În raportul Comisiei, se menționează că România a făcut cele mai mari progrese în domeniul conectivității, clasându-se pe locul 23, în rândul statelor membre. În prezent, 59% dintre abonamentele la internet fix sunt abonamente la conexiuni rapide de internet, față de 54%, în anul 2013, ceea ce plasează România pe locul al doilea, din acest punct de vedere, potrivit documentului.

România se confruntă cu două provocări principale în acest domeniu: acoperirea rețelelor fixe de internet în bandă largă, care în prezent ajung doar la 89% din gospodării, cu mult sub media UE (97%) și numărul de abonați la servicii în bandă largă, procentele înregistrate atât pentru serviciile de internet fixe, cât și mobile, fiind mult sub media europeană. Implementarea proiectului RO-NET presupune introducerea de rețele de ultimă generație, ceea ce va conduce la ridicarea gradului de acoperire cu rețele de bandă largă.

Raportul Comisiei Europene mai relevă faptul că 32% dintre români nu au utilizat niciodată internetul și doar 26% dintre cetățeni dețin competențe digitale de bază. De asemenea, România este pe ultima poziție în materie de dezvoltare și utilizare a serviciilor digitale, cu un scor de 0,35, media europeană fiind 0,52. Românii au o încredere foarte scăzută în utilizarea serviciilor de online banking (9,6%), și cumpărături online (18%). Cu alte cuvinte, raportul arată că nivelul scăzut al competențelor digitale și al încrederii utilizatorilor este principala piedică identificată din calea dezvoltării economiei digitale. 

Raportul DESI atrage atenția că intreprinderile românești vor avea dificultăți în a concura pe piața globală digitală, dacă nu vor utiliza mai mult aplicațiile de comerț electronic și cloud computing. Doar 7,4% dintre IMM-uri vând online în România și doar 1,9% dintre acestea vând online în alte state membre.

O altă temă importantă prezentată în raport se referă la serviciile oferite de autoritățile publice, unde România trebuie să facă progrese.  Profilul de țară pentru România este prezentat pe larg la adresa de internet: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/romania  

Context

Realizarea unei piețe unice digitale este una din cele zece priorităţi pe care se concentrează activitatea actualei Comisii Europene. Aflaţi mai multe despre prioritatea nr. 2 a Comisiei Juncker – O piață unică digitală conectată consultând pagina de internet dedicată:
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en 

 

Pin It on Pinterest

Share This