”În data de 04.06.2010 Consiliul Județean Sibiu, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nerambursabilă cu numărul 747 pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean Sibiu”.

Proiectul se încadrează în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 3-Îmbunatăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.1-Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea sistemului public de sănătate prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor medicale, iar obiectivul specific este acela de a creşte calitatea serviciilor de asistenţă medicală oferite populaţiei. Astfel:
– Va fi consolidată, reabilitată şi reamenajată clădirea Ambulatoriului nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, având o suprafaţă utilă existentă de 1643,77 mp, împărţită pe 4 nivele (demisol, parter şi două etaje).
– Va fi realizată o mansardă în clădirea Ambulatoriului nr. 1 al Spitalului Clinic Judeţean Sibiu în suprafaţă de 428,14 mp, unde vor funcţiona 12 cabinete noi, cu serviciile administrative şi utilităţile aferente.
– Vor fi achiziţionate 16 echipamente noi.

Lucrările de modernizare, care s-au întins pe o perioadă de aproximativ 2 ani, au inclus:
• Suprabetonare planşee
• Pavare pardoseli cu covor tip PVC
• Montare marmură pe casa scării
• Înlocuirea tâmplăriei (uşi şi ferestre din lemn stratificat)
• Construire şi montare lift
• Dotare grupuri sanitare
• Înlocuire instalaţii termice şi electrice
• Realizarea mansardei, cu o suprafaţă de 428 mp, unde vor funcţiona 16 cabinete şi două grupuri sanitare

De asemenea, Ambulatoriul a fost dotat cu 16 echipamente medicale noi:
• Combină ORL
• Audiometru pentru diagnostic
• Audiometru pentru screening
• Combină oftalmologică
• Angiofluorograf
• Electromiograf
• EEG asistat pe calculator
• EKG cu 6 canale asistat de calculator pentru diagnostic
• Ecograf color şi power doppler
• Spirometru
• Echipament de probă la efort
• Electrocauter cu înaltă frecvenţă
• Masă de consultaţie chirurgicală cu ridicare automată
• Masă ginecologică cu ridicare automată
• Oscilometru
• Tensiometru de perete

Valoarea investiţiei a fost de 5.714.930,42 le fără TVA:, din care:
• 4.660.930,42 lei fără TVA pentru lucrări
• 1.045.000 lei fără TVA pentru achiziţia de echipamente medicale.

În Ambulatoriul nr. 1 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă s-au mutat toate specialităţile medicale, cu excepţia cardiologiei şi ginecologiei care au rămas în Ambulatoriul nr. 2, de pe Bd. Coposu.” Ramona Ion

ramona ion

Pin It on Pinterest

Share This