Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de afaceri și Turism a publicat în 3 februarie 2015 proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 96/2011 de aplicare a OUG Nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Conform acestei propuneri, înscrierea on-line se va desfăşura în sesiuni de 15 zile, până la epuizarea bugetului, iar admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.

Propunerea legislativă poate fi consultată integral la adresa:
http://www.aippimm.ro/articol/transparenta-decizionala—modificare-hg-96-2011/transparenta-decizionala—modificare-hg-96-2011/ 

Dacă aveți propuneri sau sugestii, acestea se pot transmite la adresa: directia.imm@imm.gov.ro 

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri este unul dintre cele mai populare programe ale Departamentului pentru IMM, Mediu de afaceri și Turism. Până anul trecut în cadrul programului au putut aplica tinerii cu vârsta de până la 35 de ani care doreau să înceapă o afacere. Condiția de vârstă a fost însă eliminată prin Legea nr. 97/2014 privind modificarea și completarea OUG nr. 6/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 8 iulie, ce a intrat în vigoare in 11 iulie 2014.

Astfel, în 2015 pot beneficia de acest program persoanele fizice care înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale OUG nr. 6 din 09.02.2011.

Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată;
• se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
• este înfiinţată de un întreprinzător debutant ca asociat unic sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;
• este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
• are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are obligaţia să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi dar și să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.

Facilitățile primite prin program contau în:

a) acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile de cel mult de 10.000 euro, contribuția solicitantului fiind de 50% din valoarea proiectului aferent planului de afaceri;
b) garanţii pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Hotărârea de Guvern nr. 96/2011 şi vechiul Ghid al solicitantului pentru acest program sunt disponibile la adresa de internet:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-tineri-debutanti/ 

Mai jos aveți lista celorlalte programe ce vor fi lansate în 2015 Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de afaceri și Turism, care pot fi consultate la adresa de internet:

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 

 • Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START
 • Programul național multianual de microindustrializare
 • Programul pentru susţinerea internaţionalizării IMM
 • Programul de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovării în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale
 • Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural
 • Programul naţional multianual pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale, sub-sectoriale şi de produs
 • Programul pentru sprijinirea transferul afacerilor
 • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
 • Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Pin It on Pinterest

Share This