Centrul UE-Japonia pentru Cooperare Industrială va organiza prin intermediul biroului său de asistență pentru cooperare regională și de cluster un „program de mobilitate pe termen scurt în Japonia pentru managerii de clustere industriale din UE” pentru a sprijini cooperarea internațională între clusterele industriale din UE și omologii acestora din Japonia, precum și să promoveze internaționalizarea IMM-urilor găzduite de clusterele UE și a parteneriatelor de afaceri, comerț și inovare UE-Japonia.

Public țintă

Ofițerii de proiect / Managerii / Personalul responsabil cu internaționalizarea clusterelor care lucrează în clusterele industriale din UE sunt eligibili și invitați să aplice completând paginile 2 și 3 din acest apel și returnând răspunsul lor prin e-mail la ejrc@eu-japan.eu până în 31 august 2022. Vor fi selectați până la 10 manageri de clustere industriale din UE, cu până la 1 persoană din fiecare cluster.

Candidații trebuie să includă potențialele grupuri de parteneri japonezi cu care ar dori să discute în timpul misiunii lor. Misiunea este de așteptat să dureze o perioadă de până la 6 săptămâni, cheltuielile pentru fiecare candidat acoperite până la 700 EUR pe săptămână.

Solicitanții UE Cluster ar trebui (i) să fie înregistrați pe ECCP și ar trebui să furnizeze un link al profilului lor ECCP în formularul de cerere și (ii) să aibă sediul în statele membre ale UE sau în țările participante la componenta COSME a Programului pentru piața unică. .

Obiective

Obiectivele acestui program de mobilitate sunt în conformitate cu acțiunile prioritare ale Comisiei Europene pentru sprijinirea internaționalizării clusterelor industriale din UE în contextul Japoniei:

  • să promoveze și să susțină parteneriatul cu clusterele japoneze și organizațiile omologi;
  • să crească gradul de conștientizare cu privire la excelența industriei/clusterelor de inovare din UE, cu scopul de a ajuta clusterele UE să-și aducă start-up-urile inovatoare și IMM-urile pe piața japoneză;
  • să exploreze diverse forme de colaborare a Clusterului cu organizațiile omologi japonezi în domeniile industriei, comerțului și cercetării și inovației.
  • Să contribuie la punerea în aplicare a (i) Alianței verzi UE-Japonia, (ii) a Parteneriatului digital UE-Japonia, (iii) a APE UE-Japonia și a cooperării UE-Japonia de afaceri în țări terțe.

Pentru aplicare găsiți mai multe detalii în link:https://www.ejrc-helpdesk.eu/short-term-mobility-programme-in-japan-for-eu-industry-cluster-managers

Pin It on Pinterest

Share This