AUTO-CUNOAȘTEREA – CHEIA SUCCESULUI PENTRU ELEVI ȘI NU NUMAI
• Ce aptitudini am si în ce zona să le îndrept? ● Ce profil de studii să urmez pentru viitorul job?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, dar și la multele altele, privind orientarea profesională a tinerilor, Centrul Europe Direct Regiunea Centru vă recomandă o serie de instrumente pentru autoevaluare şi autocunoaștere care să vă sprijine în identificarea ocupației potrivite, pornind de la interesele, abilitățile şi valorile fiecăruia. Cognitrom Career Planner (CCP) este o platformă profesională on-line, multiuser, destinată consilierii și orientării școlare și profesionale a elevilor.

Platforma oferă elevului posibilitatea de a-și compara profilul vocațional cu oricare dintre ocupații și de a analiza comparativ două profile ocupaționale pentru a-l ajuta în luarea deciziei.

CCP include 54 de alternative educaționale – descrieri detaliate a pofilelor/specializărilor din învățământul preuniversitar, respectiv a ramurilor de știință din învățământul universitar. Pe baza analizei acestora și a comparării lor cu profilul vocațional, elevul își poate alcătui traseul educațional compatibil cu aptitudinile și interesele sale, pentru a crește șansele reușitei și satisfacției școlare. Nu în ultimul rând, elevul poate parcurge materiale utile pentru carieră, care îl îndrumă în planificarea carierei, sau pentru promovare personală etc. pe baza unor fișe sintetice.

Psihologii, profesorii-consilieri și părinții au acces la:
 oferta școlară și profesională din România;
 1150 de profile ocupaționale;
 fișe de lucru destinate activităților de consiliere și orientare. Aceste activități pot fi utilizate la clasă sau pot fi recomandate elevilor pentru a le realiza independent;
 portofoliile elevilor, prin intermediul conturilor proprii. Astfel, pot urmări progresul elevilor pe platformă și pot interveni cu activitățile de orientare potrivite pentru fiecare.

Elevii pot utiliza platforma CCP în următoarele scopuri:
 Auto-cunoaștere (pot fi evaluate dimensiunile relevante pentru orientarea școlară și profesională);
 Explorarea lumii ocupaționale (1150 de profile ocupaționale);
 Explorarea opțiunilor școlare (54 de descripții psihoeducaționale);
 Identificarea ocupațiilor și/sau a traseelor educaționale potrivite;
 Luarea deciziilor și planificarea carierei.

Psihologii, profesorii-consilieri și părinții pot utiliza platforma pentru:
 Asistarea elevilor pe tot parcursul procesului de orientare școlară și profesională;
 Accesarea activităților de consiliere și orientare care pot fi: realizate la clasă (activități sub forma unor planuri de lecție), realizate independent de către elevi sau realizate de elevi împreună cu părinții;
 Vizualizarea progresului realizat de către elevi și ghidarea acestora în procesul de orientare școlară și/sau profesională.

Totodată, un utilizator experimentat, poate obține de pe această platformă
• Un raport de auto-evaluare a aptitudinilor cognitive și noncognitive, intereselor și valorilor elevului, sub forma unui profil vocațional;
• Liste cu ocupațiile potrivite selectate оn funcție de: interesele, abilitățile, valorile elevului sau de profilul vocațional;
• Potrivirea cu oricare ocupație;
• Un raport de potrivire cu opțiunile școlare.

Toate aceste date pot fi furnizate centralizat, existând câteva modele predefinite pentru astfel de rapoarte.
Mai multe informații despre cum poți aplica sau utiliza aceste instrumente le găsești pe site la link-ul: http://europedirect-adrcentru.ro/?option=com_content&view=article&id=1088&Itemid=383

 

Pin It on Pinterest

Share This