Ministerul Finanţelor Publice a anunţat deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Sesiunea de înregistrare se va desfăşura în perioada 2 – 27 februarie 2015, cu posibilitatea prelungirii. Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderi din toate sectoarele economice, cu excepția celor din domeniile: pescuit, acvacultură, producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, construcții navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.

Cheltuielile eligibile sunt costurile totale salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, cu locurile de muncă nou create ca urmare a unui proiect de investiții.

Investiția trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie considerată investiție inițială, adică să vizeze înființarea unei unități noi, extinderea capacității unității existente, diversificarea producției unității sau schimbarea fundamentală a procesului de producție;
  • să conducă la crearea a cel puțin 20 de locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lucrătorilor defavorizați.

Procentul de finanțare acordat este diferențiat în funcție de regiunea de implementare astfel:

  • până la 15% în Regiunea Bucuresti
  • până la 35% în regiunile Vest si Ilfov
  • până la 50% în restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud-Est)

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei menționate se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014:

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii 

Pin It on Pinterest

Share This