Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 finanțează prin Acțiunea 1.2.1 realizarea de produse, tehnologii/procese si/ sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite de către start-up-urile si spin-off-urile inovative. Solicitantul trebuie să dețină brevet, cerere de brevet, teza de doctorat a directorului de proiect, angajat al start-up-ului/ Spin-off-ului, drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării in proiect.

Încă din 2015 a fost deschis acest apel de proiecte care acordă finanțări de maxim 200.000 de euro pentru introducerea în producție și realizare de produs/ proces/ tehnologie/ serviciu nou sau îmbunătățit. Solicitantul trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10%. Programul este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene (http://www.fonduri-ue.ro/) și de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (http://www.research.ro/).

Ghidul solicitantului poate fi consultat la adresa de internet:

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This