Programul Uniunii Europene pentru memorie istorică europeană și participare civică pentru perioada 2014-2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat în 7 mai 2014 Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020. Puteți consulta varianta în limba română a Ghidului pe pagina https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en , la secțiunea Programme guide.

Programul este pus în aplicare prin două componente:

Componenta 1: Memorie istorică europeană, ce vizează sensibilizarea cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile comune, precum și cu privire la scopul Uniunii.

Componenta 2: Implicare democratică și participare civică, ce urmărește încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii. Măsurile din cadrul acestei componente sunt următoarele:

  • Înfrățirea orașelor
  • Rețele de orașe
  • Proiecte ale societății civile

Solicitanții și partenerii trebuie să fie organisme publice sau organizații non-profit cu personalitate juridică.

 

Prioritățile programului pentru 2014:

Componenta 1: Memorie europeană
Programul „Europa pentru cetățeni” va sprijini proiecte care suscită o reflecție asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei, dar și proiecte referitoare la alte momente definitorii și puncte de referință din istoria europeană recentă.

Trei momente cruciale din istoria modernă a Europei au fost alese drept priorități anuale pentru componenta 1 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru anul 2014:
• împlinirea a 100 de ani de la declanșarea primului război mondial
• cea de-a 25-a aniversare a căderii Zidului Berlinului
• 10 ani de la extinderea Uniunii Europene către Europa Centrală și de Est

Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
Prioritatea anuală a componentei 2 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru anul 2014 va fi dezvoltată în jurul alegerilor pentru Parlamentul European și al participării cetățenilor la viața democratică a UE.

În acest context, în cadrul componentei 2 a programului „Europa pentru cetățeni”, se va acorda prioritate proiectelor care tratează chestiunea participării cetățenilor la viața democratică a UE, de la democrația locală până la oferirea mijloacelor necesare pentru ca aceștia să participe deplin la politicile UE.

Termenele limită din 2014 pentru depunere de proiecte sunt:

  • 4 iunie pentru Componenta 1: Memorie istorică europeană și Componenta 2: Implicare democratică și participare civică – măsurile Înfrățirea orașelor și Rețele de orașe și
  • 1 septembrie pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică – măsurile Înfrățirea orașelor, Rețele de orașe și Proiecte ale societății civile.

Pe pagina https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ sunt disponibile formularele electronice de aplicație pentru depunerea de proiecte pentru Memorie istorică europeană, Înfrățirea orașelor și Rețele de orașe.

Organizația aplicantă poate genera formularul de aplicație numai pe baza numerelor PIC. Informații detaliate pe această temă sunt disponibile pe pagina de internet: http://www.europapentrucetateni.eu/document.php?doc=7

Pentru informații suplimentare vă invităm să contactați punctul de contact național pentru programul Europa pentru Cetățeni, care funcționează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, la E-mail: info@europapentrucetateni.eu, Web: www.europapentrucetateni.eu, Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, sector 1, București, Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61.

Pin It on Pinterest

Share This