REGULAMENT CONCURS
”DEZVĂLUIE EUROPEI TRADIȚIILE REGIUNII CENTRU!”

 

1. Organizatorul concursului
1.1 Organizatorul prezentului concurs este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru prin Centrul de in-formare Europe Direct Regiunea Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

2. Scopul concursului:
Scopul acestui concurs este de a identifica și promova identitatea culturală a Regiunii Centru, în mod speci-al, implicit și a României și a regiunilor sale. Valențele culturale tradiționale românești, caracterizate atât prin diversitate etnică, cât și prin vasta diversitate a momentelor celebrate din viața cetățenilor și a modului în care se reflectă tradiția în bucatele românești și în basmele populare, vor sprijini activitatea ADR Centru și a Centrului de a face cunoscută și înțeleasă această regiune, Europei.

2.1 Prezentul concurs are ca obiectiv promovarea în mediul online (prin site-ul www.europedirect-adrcentru.ro și contul Facebook Europe Direct Regiunea Centru) a unor elemente autentice de cultură populară sau culinară, în special din Regiunea Centru. Considerăm că nimic nu poate defini mai bine spiri-tul locuitorilor regiunii decât tradițiile și obiceiurile străvechi. Într-o societate în care realitățile economice și dezvoltarea tehnologică imprimă o uniformizare tot mai accentuată, organizatorii își propun să sublinieze prin prezentul concurs elementele ce conferă unicitate și identitate regiunii și să promoveze în rândul tinerilor valorile tradiționale specifice locuitorilor județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

3. Durata concursului
2.1 Concursul se desfășoară în perioada 10 aprilie – 31 octombrie 2015.
2.2 Pentru a fi luate în considerare ca fiind participante la concurs, propunerile trebuie trimise pe mail până la 31 octombrie 2015, ora 24:00. Orice propunere înscrisă după termenul acesta nu va participa în concurs.

4 Regulament
4.1 Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.
4.2 Organizatorul îți rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare în următoarea zi de la anunțarea participanților în acest sens pe pagina de web a organizatorului.
4.3 Regulamentul concursului este afișat de către organizator pe pagina web www.europedirect-adrcentru.ro.

5. Dreptul de participare
5.1. Acest concurs este deschis tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 12 ani din Regiunea Centru, din România sau UE, inclusiv din Republica Moldova. În cazul în care participantul este minor este necesară și o declarație din partea părinților prin care își exprimă acordul înscrierii și participării copilului în concurs.
5.2. Angajații ADR Centru, precum și rudele acestora până la gradul I inclusiv, nu pot participa la concurs. 5.3 Angajații sau membrii EDIC nu pot participa la concurs.
5.4 Prin înscrierea ca și participant fiecare utilizator își asumă pe propria răspundere că toate informațiile pe care le furnizează în momentul înscrierii la Concurs sunt reale și corecte.

6. Secțiuni concurs
Concursul cuprinde două secțiuni:
6.1 Prima secțiune a concursului derulat prin intermediul paginii de Facebook a Centrului vizează promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare, a basmelor sau a altor tradiții moștenite sau cu care participanții au intrat în contact. Spre exemplu, pot fi înscrise în concurs obiceiuri mai puțin cunoscute legate de sărbători și semnificația lor (ex. sărbători pascale, crăciun, botez, căsătorie, Florii, înmormântare), basme povestite de bunici, nepublicate sau alte tradiții ce marchează celebrarea sărbătorilor, sau a tradițiilor din Regiunea Cen-tru, la care concurenții au participat sau asistat. Acestea trebuie să fie prezentate pe scurt, alături de semnificația obiceiului așa cum a fost moștenită ”din bâtrâni”. Prezentarea se poate face ca text, text și imagini, înregistrare video.
6.2 A doua secțiune vizează promovarea tradițiilor culinare specifice diferitelor etnii și zone ale regiunii. Pen-tru că, de cele mai multe ori, legătura cu ”acasă” este simbolizată de gustul mâncării făcută de bunica sau de mama, ne propunem să promovăm acele rețete de bucate tradiționale care sunt moștenite din generație în generație, bucate pregătite cu ocazia anumitor sărbători de peste an sau pur și simplu în mod obișnuit. În cadrul concursului vor putea fi incluse rețete specifice comunităților de români, sași, secui, dar și cele prove-nite de la alte etnii.

7. Derularea concursului
7.1 În vederea înscrierii în concurs, participanţii vor trimite un e-mail la adresa europedirect@adrcentru.ro conținând următoarele informații:
• numele și prenumele participantului, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon;
• descrierea obiceiului/ tradiției sau enumerarea ingredientelor rețetei tradiționale și a etapelor parcurse pentru prepararea ei;
• simbolistica asociată practicării obiceiului relatat și localitatea/ localitățile unde se practică/ s-a prac-ticat obiceiul sau zona de unde provine rețeta înscrisă în concurs, alte aspecte sau mențiuni impor-tante, eventual persoana care a oferit mai multe informații;
• Opțional, participanții vor transmite text, fotografii sau înregistrări video care ilustrează propunerile făcute. Pentru a fi recepționat pe adresa de e-mail a concursului, mesajul poate avea dimensi-unea de maxim 10 MB. În cazul în care propunerile depășesc acest volum, se vor transmite în mai multe mesaje sau pe www.wetransfer.com.
• Câștigătorii concursului vor fi anunțați oficial în luna noiembrie 2015. Pe parcursul lunii octombrie cei înscriși în concurs vor putea să-și promoveze materialele înscrise pentru a maximiza numărul de like-uri obținute. Atenţie! Se iau în considerare doar like-urile primite de fotografiile publicate în albumul concursului disponibil pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru. Ce-remonia de acordare a premiilor va avea loc în cursul lunii decembrie 2015. În cazul în care nu este posibilă participarea premianților la evenimentul de premiere, premiile se vor transmite prin poştă sau birourile regionale ale ADR Centru la datele de contact indicate în momentul înscrierii.

7.2 Pot fi înscrise în concurs materiale în format text, fotografii și înregistrări video. Materialele înscrise în concurs vor fi publicate pe pagina de internet a Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru. Ulte-rior publicării lor pe site, materialele vor fi promovate prin intermediul a două albume eveniment create pe contul Facebook al Centrului, corespunzătoare celor două secțiuni ale concursului. Astfel, materialele vor putea fi apreciate și votate de către toți cei interesați de tradițiile și obiceiurile din regiune. Câştigătorii celor două premii în valoare de cca. 200 de euro vor fi desemnați în baza voturilor exprimate pe contul de Facebook al Centrului. Câștigătorii premiilor în valoare de cca. 100 euro vor fi desemnați din cei situații pe următoarele 3 locuri.

7.3 Un participant poate înscrie mai multe propuneri în concurs, atât timp cât acestea respectă tema concur-sului. Orice abatere de la această regulă poate duce la excluderea din concurs a propunerii respective.

7.4 Participantul declară în mod implicit prin înscrierea propunerii în concurs că fotografiile/ înregistrările video înscrise îi aparțin și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra materialelor înscrise. Menționăm faptul că în cazul în care se dovedește faptul că utilizatorul nu este deținătorul drepturilor de autor asupra fotografilor sau materialelor video înscrise în concurs, acesta nu va putea intra în posesia premiului concursului, urmând ca premiul să fie acordat următo-rului clasat.

7.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant pentru orice motiv care preju-diciază imagine a organizatorului a UE sau a unei comunități, și în orice moment, dacă are suspiciuni cu privire la activitatea sa în cadrul concursului.

8. Premiile și acordarea lor
8.1 Vor fi acordate patru premii: 2 premii în valoare de cca. 200 euro/premiu și 2 premii în valoare de cca. 100 euro/premiu. Se va acorda fiecărei secțiuni câte un premiu în valoare de cca 200 de euro și un premiu în valoare de cca. 100 euro. În cazul în care nu există înscrieri la o secțiune, premiile se reportează celeilalte secțiuni.

8.2 Premiile se vor acorda în obiecte promoționale și constau în echipamente și aparate utile de uz general casnic, de tip electronic sau electrocasnic.

8.3 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. În cazul in care câștigătorul refuză în scris să intre în posesia premiului, organizatorul își rezervă dreptul de a atribui premiul respectiv următorului clasat.

8.4 Câștigătorul premiului va fi anunțat prin e-mail și pe pagina de Facebook a Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru cu privire la premiul câștigat și la modalitatea prin care poate intra în posesia pre-miului. Premiul va putea fi decernat doar după ce organizatorul va primi datele de identificare ale câștigătoru-lui.

8.5 Câştigătorii pot revendica premiul după transmiterea unei copii scanate a cărţii de identitate la adresa de e-mail: europedirect@adrcentru.ro. În cazul în care câştigătorul nu va transmite organizatorilor copia scanată a cărţii de identitate în decurs de 7 zile, premiul va fi acordat următorului concurent calificat.

9. Confidențialitatea datelor
9.1.Prin înscrierea în concurs fiecare participant înțelege și este de acord cu faptul că organizatorul va solici-ta următoarele informații necesare pentru identificare: (a) numele și prenumele, (b) adresa de e-mail validă, (c) adresa de domiciliu, (d) data nașterii, (e) nr. tel.

9.2. Scopul solicitării acestor informații de către organizator este de a menține contactul cu participanți în situația în care vă va desemna câștigător, precum și pentru verificarea respectării condițiilor de participare.

9.3. După colectarea datelor personale, organizatorul nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identi-ficare ale participanților către terți în scopuri de marketing și publicitate, nu va furniza unor terți datele acestora de contact fără acordul participanților, cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate (cu rol de control etc).

9.4 Prin participarea la concurs participanții își dau acordul ca imaginea lor sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat.

Participanti:

 

 

 

Date de contact:
Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia
Tel. 0258 818 616, int. 122, 121
E-mail: europedirect@adrcentru.ro

 

Pin It on Pinterest

Share This